Informace o školní družině

Školní družina

Organizace provozu školní družiny

Telefon do ŠD v době provozu: 604 181 630

Odchody dětí se řídí dle zápisního lístku. Případné změny je nutné oznámit písemně s uvedením data, způsobem odchodu (samostatně, vyzvednou rodiče apod.) a podpisem rodiče (zákonného zástupce).

Do družiny si děti přinesou starší teplákovou soupravu, tričko, ponožky, starší obuv na pobyt venku (lze využít obuv pro tělesnou výchovu na hřišti). Všechny věci je nutné podepsat a uložit do tašky.

 

Poplatek za pobyt v ŠD

Poplatek za období září – prosinec šk. roku 2023/2024, který činí 400,- Kč, můžete uhradit na účet školy č. 78-8177200207/0100 u Komerční banky (do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte) nebo v kanceláři ZŠ Třemošnice u účetní D. Peckové, nebo poslat po dětech proti potvrzení (kancelář účetní – D. Pecková) (pondělí – pátek od 6.30 do 15.00 hodin), popř. po telefonické domluvě v jiném termínu nejpozději do 30.9.2023.

Vychovatelky: Dana Veverková, Dagmar Petrusová, Hedvika Sedlářová