O škole

1781
1781

první škola v našem regionu v Závratci

1875
1875

první žádost o zřízení školy v Třemošnici - zamítnuto

1885
1885

podána druhá žádost – zamítnuto

1894
1894

třetí žádost o zřízení samostatné školy v Třemošnici

1897
1897

schválen plán i rozpočet, zahájení stavby a kolaudace

2. 1. 1898
2. 1. 1898

vysvěcena dvoutřídní škola

3. 1. 1898
3. 1. 1898

začalo pravidelné vyučování

1914 - 1918
1914 - 1918

Rozvoj školy poznamenala v letech 1914 – 1918 I. světová válka. Období 1. republiky prožívá Třemošnice jako období rozkvětu. Náboženský ráz školy je vystřídán vlasteneckým. Sokolové, ochotníci, hasiči, baráčníci, Čs. červený kříž pod záštitou školy rozvíjejí společenské aktivity žáků.

1945
1945

při škole vznikla organizace Junák

1. 9. 1945
1. 9. 1945

nové učebnice, obnova žákovské knihovny

1956
1956

vybudování sociálního zázemí ve škole

1960
1960

připojena závratecká škola

1964
1964

zřízeno jedno oddělení školní družiny

1979
1979

otevřena nová budova školy A

1985
1985

započato s výstavbou druhé školní budovy

1985
1985

slavnostní otevření nové školní budovy B

1989
1989

započato s výstavbou nové školní jídelny

1991
1991

otevřena nová školní jídelna

1995
1995

otevřena nová tělocvična

Ředitelé ZŠ Třemošnice

Čeněk Forman

řídící učitel, 1898 – 1919

Josef Vlášek

řídící učitel 1919 – 1928

Karel Hroch

prozatímní řídící učitel 1928 – 1929

Václav Suchý

řídící učitel 1929 – 1936

František Kacafírek

prozatímní řídící učitel 1936 – 1939

Emanuel Culek

řídící učitel 1. 7. 1937 – 31. 1. 1938

Karel Kroutil

ředitel 1939 – 1948

Miroslav Bubeník

ředitel 1948 – 1975

Dagmar Horní

ředitelka 1975 – 1991

Mgr. Bc. Lubomír Marek

ředitel 1991 – dosud