Školská rada

Volby do školské rady

Volby do Školské rady při ZŠ Třemošnice se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2023 v době od 1630 do 1800 hodin v budově školy v místnosti č. 114 (klubovna v přízemí).
Zákonní zástupci nezletilých žáků volí 2 členy rady. V kanceláři školy (nebo na jejích webových stránkách ke stažení) je k vyzvednutí formulář „Návrh na kandidáta pro volbu do ŠR a Souhlas s kandidaturou do ŠR“.
Vyplněné kandidátky se musí odevzdat do kanceláře školy nejpozději do středy 1. března 2023 do 1500 hodin. Po kontrole úplnosti budou v pátek 3. 3. 2023 zveřejněny kandidátní listiny. Na jejich základě budou voleni členové školské rady.

Václav Chroumal

PŘEDSEDA

Mudr. Petra Kanioková Veselá

ČLEN RADY

Ing. Tereza Koubová

ČLEN RADY

ING. JAN LEBEDA

ČLEN RADY

MGR. MAREK ČERMÁK

ČLEN RADY

Mgr. LUCIE KUČEROVÁ

ČLEN RADY

Jednací řád Školské rady