Zájmové kroužky

Přírodovědný kroužek – E. Čermáková

Výtvarný a keramický kroužek – R. Čermáková (2. – 5. r.)

Anglický jazyk – (1. ročník) – T. Zmrhalová

Anglický jazyk – (2. a 6. ročník) – Š. Skupová

Šachy – Ing. Šilar, P. Šindelář

Sportovní kroužek – florbal  (6.-7. ročník chl.)  – Z. Němec

Výtvarný kroužek – pí Kučerová (4. – 9. r.)

Volejbalový kroužek – pí Kučerová (6.-9. ročník)

Modelářský kroužek – J. Chlád

Karate – P. Kosina

Kopaná

Hasiči