SRPDŠ

Třídní důvěrníci

1.A – 

1.B –

2.A – Eduard Veselý – Vesely.eda@gmail.com

2.B – Mgr. Kristýna Nováková – Kristynanovakova2212@gmail.com

3. – Ing. Tereza Koubová – Teri_k@seznam.cz

4.A – Andrea Tomášková – Vesel-ka@seznam.cz

4.B – Eva Pilařová – e.pilarova@seznam.cz

5.A – Anna Maňásková – Amanas1@email.cz

5.B – Zdeňka Brožková – Zdenka.brozkova@gmail.com

6. – Lucie Skokanová DiS. – koubofka@seznam.cz

7.A – Jana Lášková – Laskova.jana@seznam.cz

7.B – Blanka Chroumalová – blankachroumalova@seznam.cz

8.A – Helena Plichtová – Helena.levinska@seznam.cz

8.B – Kateřina Vystavělová DiS. – Katerina.vystavelova@seznam.cz

9.A – Monika Krátká – dobram@seznam.cz

9.B – Mgr. Lucie Lipenská – Lucie.klaudy@seznam.cz

 

Třídní schůzky SRPDŠ: v závislosti na epidemiologické situaci

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: v závislosti na epidemiologické situaci

Výbor SRPDŠ při ZŠ Třemošnice schválil na svém jednání dne 21. 10. 2020 výši členského příspěvku. Činí 300,- Kč za žáka ZŠ.

Může být uhrazen v součtu za všechny děti v rodině na variabilní symbol nejstaršího dítěte. Členský příspěvek zaplaťte nejpozději do 30. 11. 2023.

Akce SRDPŠ

Jarní sběr papíru
Papír se vozí přímo do Recyclingu v Třemošnici (za vápenkou) – nahlásit třídu, vystaví doklad a ten doručit do školy. Termín pro odevzdání dokladů z Recyclingu do školy je 31. 5. 2021. Doklady dodané po tomto datu už spadnou do sběru papíru v příštím roce. Sbíráme noviny, časopisy, letáky.

Karton se nesbírá – za jeho uložení do sběrny se platí!

Do sběru také nepatří mastný a znečištěný papír, ale ani papír voskový či uhlový. Do papíru nevhazujeme ani samolepky, fotografie, výkresy (namalované vodovými, temperovými či jinými barvami), pauzovací papír, pergamen, papír odpuzující vodu (např. používaný pod samolepky), papír na pečení, obaly od vajíček či krabičky od zápalek. Dále sem nepatří hygienické potřeby, kapesníky a dětské pleny. Do papíru nepatří nápojové kartony.

Sběr lesních plodů
Proběhl v termínu od 9.10.2020 do 21.10.2020. Děkujeme všem sběračům za podporu akce. Všechny plody budou, tak jako každoročně, od nás odkoupeny oborou Žleby.

Za zapojení se do těchto akcí předem rodičům, dětem i široké veřejnosti děkujeme. Marcela Palečková – předsedkyně Spolku