Grantové projekty

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2023-2024

1. Projekt OP JAK s názvem“ Inovativní vzdělávání žáků ZŠ Třemošnice“. Zahájení realizace projektu, ukončení 31.12.2025. Účelem dotace je zajišťování přístupu ke kvalitnímu a intenzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování a vzdělávání mobility znevýhodněných skupin.

2. Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Krajský akční plán zvyšování matematické, čtenářské a digitální gramotnosti – byly vytvořeny mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se podílejí na tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ.

3. Dalším projektem, do kterého je zapojena naše základní škola, je projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Tento projekt je financování Státním zemědělským investičním fondem a jsou do něj zapojeni všichni žáci naší školy.

4. Základní škola v Třemošnici je zapojena společně s dalšími školními zařízeními v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim v programovém období 2021-2027.

PUBLICITA