Výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. ROMANA ČERMÁKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Konzultace je možná po telefonické domluvě.

Mgr. JANA LILKOVÁ

KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

Konzultace je možná po telefonické domluvě.