Kontakt | Pedagogická dokumentace | Historie školy | Pedagogický sbor | Provozní zaměstnanci | Pedagog. - psych. poradna | Grantové projekty

Titulní banner

INFORMACE PRO RODIČE
| Třídy | Rozvrh | Zvonění | Družina | Zájmové kroužky | Výchovné poradkyně | SRPDŠ | Jídelna | English info
STARŠÍ VIDEOZPRÁVY | NOVINY OČKO | POČASÍ V REGIONU| FELIXMÁNIE 2014/15 (BODY) |PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

AKTUÁLNÍ VIDEOZPRAVODAJSTVÍ Z TOHOTO MĚSÍCE


10.videozprávy školního roku 2013/2014(fsoutěž Battlefield, odměny žákům, kurz 5. ročníku na Seči, vyřazení 9. ročníku)


9.videozprávy školního roku 2013/2014(fotbal, výlety, laboratorní cvičení, šachy...)


8.videozprávy školního roku 2013/2014(školní akademie, ptačí budky)


7.videozprávy školního roku 2013/2014(zápis prvňáčků, vysvědčení,
pasování čtenářů, příprava na akademii, lyžařský kurz, SOČI -LETNÁ)


6.videozprávy školního roku 2013/2014
(děti vytvořily video určené do soutěže o návštěvu olympijského
městečka Letná -Soči, v které uspěly a brzy navštíví Prahu)


5.videozprávy školního roku 2013/2014 ze dne 25.12.2013
(výstava betlémů, čerti, šachový turnaj, spojení s Itálií.....)


4.videozprávy školního roku 2013/2014 ze dne 01.12.2013
(fotbal, florbal, angličtina ve 4. třídě, laboratorní práce v Pardubicích, kulturní představení-OHEŇ BEZNADĚJE)


3.videozprávy školního roku 2013/2014 ze dne 01.11.2013
(laboratorní práce v Pardubicích, fotbal, ZOO, střední škola Holice)


2.videozprávy školního roku 2013/2014 ze dne 30.09.2013
(nábor oddílu karate, sázení keře 1. ročníku, projektový den, policie ČR, technohrátky)


1.videozprávy školního roku 2013/2014 ze dne 13.09.
2013

(přivítání prvního ročníku, 6. ročník na Seči, setkání v tělocvičně)

______________________________________________________________

 


Počítadlo návštěv:

OPVK
EU peníze školám - DUM

Naše DUM jsou umístěny
na
www.dumy.cz

nebo zde

Učení on line

eTwinning

FELIXVISION

Starší videozprávy
STARŠÍ ROČNÍKY
VIDEOZPRÁV

Bleskovky

Očko

JIŽ POŠESTÉ
ADOPTUJEME FELIXE

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ
2014/2015

ŽIVOT DĚTEM DĚKUJE ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY ZA SBÍRKU

Školní rok 2014 – 2015 v ZŠ v Třemošnici začíná v pondělí 1. září 2014 v 8.00 hodin. S sebou přezůvky a psací potřeby. 1. září 2014 začíná také školní družina.

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ
2013/2014

Nocování v družině

Fotogalerie barevných dnů

Fotogalerie MDD v družině

Dějepis - soutěž 2014 - info

Ve školním roce 2014/15 budou otevřeny 3 oddělení školní družiny. Škola přijala všechny přihlášené žáky!!!

Naši žáci společně se školou z Itálie nazpívali italské a české písničky. Zde si můžete prohlédnout videokonferenci

Výhercem internetové soutěže nazvané „Plazi a obojživelníci“ se stal Marek Vykydal z Pardubic před druhou Anežkou Hnízdilovou z Nasavrk a třetím Pepou Urbanem z naší školy. ( 4. místo- Z. Němec, 5. místo Marek Tlapák,…) Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim mnoho nových poznatků z oblasti přírodovědy.

 

Ve čtvrtek 15.5. se v Chrudimi konalo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstvo ve složení Nikola Kořínková, Sára Štolfová, Daniel Krška a Petr Jelinek prokázalo dovednosti v jízdě zručnosti, praktickém i teoretickém zvládnutí pravidel provozu na silnici a v poskytování první pomoci. Umístili se na druhém místě.

Zápis do družiny pro školní rok 2014/15

V úterý 13.5.2014 se uskutečnila školní soutěž v poznávání živočichů a rostlin. V kategorii mladších žáků zvítězil Václav Michálek ze 3.ročníku před Štěpánem Míškem z 2. a Markem Tlapákem z 3. třídy. V kategorii starších žáků byl nejlepší Pepa Urban z 8. třídy, 2.místo obsadila Zuzka Zahradníková a 3. Lukáš Jelínek - oba z 5. ročníku. Vítězům gratulujeme a ostatním soutěžícím blahopřejeme k dobrým výsledkům. FOTOGALERIE

První stupeň navštívil Veselý kopec

Žáci druhého stupně navštívili Zoo Praha - tento výlet se konal v rámci projektu-Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.

Osmý a devátý ročník navštívil elektrárnu Hučák v Hradci Králové - tento výlet se konal v rámci projektu-Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.

Tabulka sběru papíru...ZDE

Sběr papíru!!!

5. ročník navštívil planetárium

Den Země - 5.ročník - Žlebské Chvalovice

Ahoj, jmenuji se Kateřna Chadrabová(5.ročník) a vyhrála jsem atletické závody v Chrudimi v trojboji

Den Země - Pařížov(přehrada)

Ve dnech 7. - 8. dubna 2014 se ve Vyškově konalo mistrovství České republiky v šachu školních družstev v kategorii 1. - 5. ročník. Probojovali se na něj i žáci naší školy

ZŠ Třemošnice a Město Třemošnice pořádají 8.ročník výstavy výtvarných prací 1.stupně základních škol s názvem "Krajina mého domova". Práce malých výtvarníků si můžete prohlédnout v městské galerii do 30.4.2014.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. § 24 odst. 2 v platném znění vyhlásil ředitel ZŠ Třemošnicena dny 2.5.2014 a 9.5.2014 – volné dny pro žáky ZŠ Třemošnice.
Poznámka:
Školní družina bude v provozu pro děti navštěvující ŠD 
od 6.00 do 15.45 hod., bude-li zájem.  Pro děti
I. stupně do ŠD nepřihlášené bude fungovat klubovna jen po dobu jejich pátečního vyučování, bude-li zájem.
Zájemci se nahlásí do středy 16.4.2014 třídnímu učiteli.

 

Soutěž O hliníkové království, kterou vyhlašuje městská knihovna, má již svou tradici. Každým rokem se jí účastní třídní kolektivy ze školy základní i mateřské a společnými silami vždy nahromadí obrovské množství hliníku. Tak tomu bylo i v letošním roce, když bylo sebráno 299 kg  této druhotné suroviny.  Za dětmi mateřské školy z oddělení Sluníčka obsadili naši třeťáci druhé a druháci třetí místo. Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších sběrových úspěchů...foto2.třída     foto.3třída

 

POZOR  SOUTĚŽ !!!
V březnu začalo další kolo internetové přírodovědné soutěže tentokrát pod názvem Obojživelníci a plazi. Pravidla a soutěžní otázky jsou umístěné na webových stránkách naší školy pod heslem EKOSOUTĚŽ.  Soutěž končí začátkem května a připojit se může každý po celou dobu jejího trvání. Všichni zúčastnění obdrží věcné ceny a získají nové poznatky z živočišné říše.

Členové přírodovědného kroužku opět čistili ptačí budky a letos instalovali i budky nové

Dne 6. března od 15.30 hodin se koná ŠKOLNÍ AKADEMIE.

Naši žáci se za odměnu v olympijské soutěži podívali do olympijského městečka SOČI-LETNÁ

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ROČNÍKU

Seznam přijatých žáků pro výuku v 1. ročníku ve školním roce 2014/15

V sobotu 1.2.2014 se někteří žáci naší školy  vypravili za netopýry na  hrad  Lichnici.

SOČI-LETNÁ 2014

Zápis dětí do 1. ročníku

!!!DEJTE SVŮJ HLAS DĚTEM!!!
NATOČILY VIDEO, KTERÉ NAJDETE NA TOMTO ODKAZU ... www.ceskosportuje.cz

VYROBILY FANDÍTKO -
ODKAZ ... www.ceskosportuje.cz

Poslední školní den před svátky ve 2. třídě

Třeťáky navštívila sestra Rita a společně si zahráli příběh o narození Ježíška.

Individuální četba ve 2. třídě...FOTO

Žáci druhého stupně navštívili v místním Lihovaru výstavu u příležitosti 100. výročí dokončení přehrady Pařížov

Fotogalerie vánoční výstavy ve druhém ročníku

V pátek 6.prosince 2013 se v Poličce uskutečnilo Krajské kolo přeboru čtyřčlenných družstev škol v kategorii 1.-5.tříd, v němž bylo nejúspěšnější družstvo ZŠ Na Lukách Polička před ZŠ Třemošnice...VÍCE

Soutěž žáků 8. a 9. ročníků základních škol
v technických dovednostech
FOTO                    INFO

Betlém v 2. ročníku...FOTO

Výstava betlémů žáků a adventní koncert

Na otázku "kam dál?" mohlo našim vycházejícím žákům a jejich rodičům pomoci setkání se zástupci nejbližších středních škol...FOTO

Chlapci druhého stupně zvítězili v okrskovém kole florbalového turnaje

Od „Mnichova“ do konce války. Kulturní program Československé obce legionářské pro druhý stupeň základní školy....info + foto

Naši plavci z prvního stupně ukončili plavecký kurz.

Dívky druhého stupně obsadily krásné třetí místo florbalového turnaje okresního kola v Chrudimi.


fotogalerie sběru

Konečná tabulka-
PLODY-2013!!!

!!!DŮLEŽITÉ!!! KONČÍ SBĚR VELKÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ(LEDNICE, MRAZÁKY, PRAČKY, EL. TROUBY, TELEVIZE, PC MONITORY...)

Konečná tabulka-
PAPÍR-PODZIM 2013!!!


3. a 8. ročník plus nejlepší sběrači papíru se za odměnu podívali do ZOO Jihlava.

Přírodovědný kroužek zahájil svou činnost!!!

Třeťáci se zúčastnili Čtenářského maratonu, který byl jednou z akcí v Týdnu knihoven.

3.10.2013 se koná SRPDŠ.
15.00 hod. - rada rodičů
15.30 hod.-16.00 hod.- plenární zasedání
16.05 hod.-16.20 hod. -třídní schůzky
16.30 hod. - rada rodičů
16.20 hod. - 17.00 hod. - informace o prospěchu

Víčka pro Honzíka!!!
Vyhlašuji první soutěž o body do FELIXMÁNIE ve sběru víček.

V úterý 24.9.2013 se žáci základní školy zapojili do projektu „Poznáváme přírodu“

18.9.2013 proběhla v 1. a 2. ročníku beseda s policií ČR na téma děti v dopravě. Beseda bude pokračovat 26. 9. 2013 ve 3., 4. a 5. ročníku. Besedu vedl  komisař POLICIE ČR Tesař…..

foto Z. Němec a V. Javůrek
__________________________________

Žáci 1. ročníku zasadili před školou svůj keř, který budou devět let své školní docházky opatrovat. Kdo vydrží víc - žáci nebo keř!

foto N. Kosinová a S. Handlířová
_____________________________________

Ve školní tělocvičně proběhla náborová ukázka karatistů

foto S. Handlířová, T. Stříšková a K. Dvořáková
_________________________________

Žáci 6. ročníku absolvovali seznamovací kurz na Seči. Vyzkoušeli si nejen uličku důvěry, ale třeba i jak se cítí nevidomý člověk a také ušli úctyhodných 25 km....FOTO

První den 1. ročníku ve škole....FOTO

Družina začíná dne 2. září 2013 od 6.00 hodin!!!