>

Pedagogická dokumentace

Historie školy

Pedagogický sbor

Provozní zaměstnanci

Pedagog. - psych. poradna

Grantové projekty
PUBLICITA

  Kontakt

          

                                                                                                                         

INFORMACE PRO RODIČE | Třídy |NOVÝ Rozvrh!!! | Zvonění | Družina | Zájmové kroužky | Výchovné poradkyně | SRPDŠ | Šk. rada | Jídelna | English info
STARŠÍ VIDEOZPRÁVY
| FELIXMÁNIE 2021/22 (TABULKA) | DUMY|mail.zs-tremosnice.cz| elektronická ŽK
!!!
Virtuální prohlídka !!!

VIDEOZPRAVODAJSTVÍ

VIDEO ZE 120. VÝROČÍ ŠKOLY KE STAŽENÍ......ZDE

Žáci 5.B s paní učitelkou Ditou Štolfovou pro Vás připravili vánoční video

V době distanční výuky zpracovali žáci třídy 4.B projekt Živá a neživá příroda.
K nejlepším projektům patří práce Adély Tomiškové, kterou vám za naší třídu představujeme.

 

6.videozprávy školního roku 2019/20
(vánoce, sport)

5.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den čtvrtý)

4.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den třetí)


3.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den druhý)

2.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den první)

 

Počítadlo návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting

 

!Bezpečnostní opatření školy...ZDE!!!

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2022/2023

ADAPTAČNÍ „GO“ KURZ
22.9.2022
V úterý 13. září 2022 se na třemošnickém autobusovém nádraží sešli žáci a žákyně šestých ročníků spolu se svými třídními učitelkami a společně vyrazili na dvoudenní adaptační „GO“ kurz na Konopáč.
Krásný podzimní slunný den byl plný her a aktivit, které podporují stmelování kolektivu. Děti z obou tříd se vzájemně představovaly pomocí různých her. Vyzkoušely si například, jaké to je být na někom plně závislý, když procházely trasu plnou nástrah se zavázanýma očima. Důvěru vkládaly nejen ve své stálé kamarády, ale i mezi ty, se kterými se doposud nevídaly. Odpoledne bylo zpestřeno také sportovními aktivitami a turistickou procházkou do nedalekého Heřmanova Městce. Večer jsme si všichni ještě opekli špekáčky a zahráli noční bojovou hru. Počasí nám druhý den již tolik nepřálo, ale ani to nás neodradilo od dalších disciplín. Závěrem kurzu si VŠICHNI proběhli uličkou důvěry, která splňovala pomyslnou třešničku na dortu, jelikož kurz byl opravdu vydařený.
Roky covidových omezení se nesmazatelně vepsaly dětem do života, a tak málokdo znal všechny spolužáky z paralelní třídy svého ročníku. Více se také děti dozvěděly o charakterových vlastnostech či zájmech spolužáků ze své třídy. Význam tohoto kurzu byl díky covidu v podstatě mimořádný. Všichni jsme rádi, že se mohl uskutečnit.
Mgr. Dita Štolfová

„MENŠÍ I VĚTŠÍ, PŘESTO NA STEJNÉ LODI“
22.9.2022
V letošním školním roce odstartoval na ZŠ Třemošnice nový projekt, který má v různých obměnách na mnohých školách skvělé renomé a my pevně věříme, že se stane úspěšným i u nás. A že má výborně nakročeno, ukazují již první dny. Nazvali jsme jej „Menší i větší, přesto na stejné lodi“. Myšlenka projektu je založena na vzájemné spolupráci žáků prvních a šestých ročníků.
Každý prvňáček získal svého velkého kamaráda – svého „patrona“, který mu bude jakýmsi „ochráncem a pomocníkem“ v začátcích školní docházky, ale zároveň i parťákem a kamarádem do dalších let, s nímž se bude účastnit řady projektů či školních akcí.
Žáci šestých ročníků vstupují prvním rokem na druhý stupeň, kde na ně čeká mnoho změn v podobě nových předmětů a střídání vyučujících. Žáci prvního ročníku jsou na tom velice podobně. Poprvé přichází do školy a musí se adaptovat na nové prostředí. Jsou tedy „na stejné lodi“.
Zatím se nám podařilo se vzájemně představit a seznámit, podívat se navzájem do svých tříd a povyprávět o zážitcích. Šesťáci doprovázeli v prvních dnech své malé svěřence z šaten do tříd, jelikož pro malé žáčky je škola zatím velikou budovou, kterou musí pomalu poznat.
Do budoucna se těšíme na společné výlety, opékání špekáčků či návštěvu dopravního hřiště. Doufáme, že příjemně navozená atmosféra bude ve třídách i nadále pokračovat.
Mgr. Dita Štolfová

1. září – slavnostní přivítání prvňáčků
Prázdniny skončily a my jsme se opět sešli všichni ve škole a zahájili nový školní rok. Naše základní škola 1. září 2022 vítala 40 nových prvňáčků. Bylo pro ně připraveno společné přivítání, jemuž přihlíželi rodiče, prarodiče a pozvaní hosté. Paní učitelky dohlížely, aby děti vykročily správnou nohou do třídy. Vedení školy zahájilo školní rok 2022/2023 milým proslovem a poté se slova ujali pan starosta a místostarosta města Třemošnice a paní předsedkyně SRPDŠ. Nezbývá než popřát prvňáčkům, atˇse jim práce daří, atˇchodí do školy s chutí a rádi. My pro ně uděláme maximum. Škola děkuje rodinné firmě Kovolis-Hedvikov za milý sponzorský dar nastávajícím školákům.
Martina Horní, Marcela Holubová třídní učitelky
 

Upozornění pro rodiče!!!
Došlo ke změně uživatelských účtů pro program Bakalář(elektronická žákovská knížka).
Třídní učitelé Vás budou kontaktovat ohledně předání nových údajů.

Děkuji za pochopení. Němec

Školní rok 2022 – 2023 v ZŠ v Třemošnici začíná

ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin.

S sebou přezůvky a psací potřeby.

1. září 2022 začíná také školní družina.

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2021/2022

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku zdarma....ZDE

Tanečně pohybový program
10.6.2022
V pondělí 30. května 2022 roztančili žáci a žákyně z prvního stupně naší základní školy celou tělocvičnu. Lektorka, která přijela s více jak šedesátiminutovým programem, s dětmi tančila na moderní rytmickou hudbu. Děti si tak užily nejen zpestření v průběhu vyučování, ale i báječné protažení celého těla. Hudba je lék, a tak dětem jistě dodala dostatečné množství energie na zvládnutí posledního měsíce letošního školního roku.
Mgr. Dita Štolfová
    

ŠKOLNÍ AKADEMIE
fotogalerie

Зарахування українських дітей на 1-й рік початкової освіти на 2022/2023 навчальний рік
24.5.2022
2 червня 2022 року у другій половині дня з 13:00 до 15:00 відбудеться зарахування українських дітей до 1-го класу базової освіти на 2022/2023 навчальний рік у ЗШ Тршемошніце Хрудимського району.
Юридичний представник заповнює Заяву про прийом дитини на початкову освіту, Лист реєстрації (або Заяву про відстрочку обов'язкового навчання) та Лист зарахування до ШД (ГПД). Вони розміщені на веб-сайті школи, можливо будуть доступні при зарахуванні.
Юридичний представник повинен підтвердити себе дійсним документом.
Рішення про допуск учня до початкової освіти буде опубліковано під реєстраційним номером на веб-сайті школи та на вхідних дверях навчального корпусу.
Mgr. Любомир Марек, директор школи
ЗАПИСНИЙ ЛИСТ
ЗАПИСНИЙ ЛИСТ В ШКІЛЬНУ
Заява про відстрочення обов'язкового навчання
Заява законних представників про прийняття дитини до початкової школи

 

Шановні законні представники.
24.5.2022
Дозволимо собі запросити вас на спільну зустріч представників українських учнів, які відвідують нашу школу. Зустріч буде проходити в ЗШ Тремошніце – кабінет фізики 1 поверх дня 9.6.22р. від 15.30 год.
Передусім піде мова про те, чи ваші діти будуть від 1.6.22р. відвідувати ЗШ Тремошніце, далі поговоримо про замовлення зошитів для навчання та інші організаційні питання.
Ваша участь на зустрічі є дуже важливою. Дякую.
Директор школи, Mgr. Lubomír Marek

Školní družina 2022-2023
16.5.2022
K datu 16.5.2022 jsou všichni uchazeči o zařazení do školní družiny ve školním roce 2022-2023 přijati.

TECHNOhrátky
16.5.2022
Naše základní škola se dlouhodobě snaží usnadnit svým žákům obtížný proces rozhodování o budoucím studiu. Proto využíváme vhodných příležitostí, kdy se mohou žáci blíže seznámit s praktickou stránkou jednotlivých povolání. Jedinečnou příležitost, která umožňuje poznání střední školy a zároveň praktické činnosti v daném oboru, nabízí projekt Pardubického kraje TECHNOhrátky. Jeho hlavním cílem je přiblížit dětem technická povolání a řemesla a zvýšit jejich zájem o tyto profese.
Ve středu 4. května 2022 chlapci a děvčata z 8. ročníku společně s dalšími šesti školami Pardubického kraje zúčastnili tohoto projektu ve SOŠ a SOU technickém v Třemošnici. Na šesti stanovištích se seznamovali s obory, které se zde vyučují, a potom si prakticky vyzkoušeli, co obnášejí. A tak se stali na chvíli obráběči kovů, mechaniky seřizovači, mechaniky strojů a zařízení, nástrojaři, strojními mechaniky či operátory dřevařské a nábytkářské výroby. Plnili zadané manuální úkoly, za něž jim učitelé odborného výcviku udělovali body od 0 (nejhorší) do 10 (nejlepší). Všichni si odnesli zajímavé zážitky, nové informace, malé dárky a své výrobky.
Na závěr byl pro školní družstva v kulturním domě připraven vědomostní soutěžní kvíz „Hej Ty, víš to?“. Zde účastníci uplatnili své znalosti získané z návštěv dílen a učeben. Souboj škol o velký ovocný dort se želatinou a „květináč“ čokoládových bonbónů naši žáci jednoznačně vyhráli a mohli si tak pochutnat na sladké odměně. Druhý „cukrářský bratříček“ se stal vítěznou trofejí za manuální dovednosti pro žáky ze ZŠ Choltice. ZŠ Třemošnice skončila třetí.
Celá akce byla střední školou velmi dobře organizovaná a zúčastněným žákům se jistě líbila. Věřím, že dětem tento den pomůže s volbou profesní orientace a nasměruje jejich kroky správným směrem.

 

PROJEKTOVÝ DEN - DEN ZEMĚ
5.5.2022
Dne 22. dubna se naše třída 5.B společně s 5.A vydala do Žlebských Chvalovic. Cestou jsme se zastavili v Lovětínské rokli a tam jsme si natrhali medvědí česnek. V lese jsme viděli i ohrožené chráněné mloky skvrnité a jarní přírodu. Ve Chvalovicích na hřišti jsme se vozili na lanovce, točili se na kolotoči a jezdili na skluzavce. Všichni jsme si dovádění užili.
A protože byl Den Země, vydali jsme se při zpáteční cestě do lesa sbírat odpadky. Našli jsme jakousi bažinu, ve které všechny děti z obou tříd nadšeně nacházely všechno možné, například starodávnou rychlovarnou konvici, pytel na brambory, docela hezkou krabičku, jakousi starou automobilovou baterii a podobně. Drobných odpadků bylo ovšem v Třemošnici na sídlišti, dětském hřišti a vlakovém nádraží mnohem více. Celkem jsme nasbírali šest plných pytlů, které jsme vyhodili do kontejnerů.
Výlet se velmi vydařil. I počasí nám přálo. Na závěr bychom Vás chtěli poprosit, abyste se ke svému okolí chovali co nejvíce ekologicky. Životní prostředí máme jen jedno, a pokud ho zničíme, odumřeme spolu s ním!
Anežka Chroumalová a Adélka Tomišková, 5.B

Zápis žáků / dětí – cizinců pro školní rok 2022 – 2023
5.5.2022
Přijímání žáků/dětí – cizinců do 1. ročníku Základní školy v Třemošnici a taktéž do školní družiny při ZŠ Třemošnice pro školní rok 2022-2023 se bude konat 2.6.2022 od 13.00 hod do 15.00 hod. v budově ZŠ Třemošnice.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
5.5.2022
Na naší základní škole probíhala v průběhu jarních měsíců třídní kola recitační soutěže. Ti nejlepší recitátoři a recitátorky z jednotlivých tříd prvního stupně se poté setkali v úterý 26. dubna 2022 v místní cukrárně, aby ukázali rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům, široké veřejnosti, ale především i sami sobě, jací jsou stateční, odvážní a samozřejmě také šikovní. Celkem se v cukrárně rozeznělo 17 dětských hlásků s nádhernými básničkami. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Nejmladší kategorie patřila tradičně prvňáčkům. Na první příčce se umístila Kateřina Urbanová, druhé místo obsadila Adriana Žďánská a třetí umístění získala Jana Deverová. Druhá kategorie byla nejpočetnější. Patřily do ní děti z druhých a třetích ročníků. Zde se zlata ujala Emma Bagári (3.B), stříbro získal Štěpán Černý (2.B) a bronzovou příčku obsadil Michal Kutílek (3.B). Kategorie nejstarších recitátorů patřila čtvrtému a pátému ročníku. Vítězkou této kategorie se stala Anna Zumpfová (4.ročník), následoval Jakub Michálek (5.B) a třetí místo si vyrecitovala Petra Vašíčková (5.A). Všechna vystoupení byla úžasná a pro porotu muselo být rozhodování nezáviděníhodným a vskutku těžkým úkolem. Všichni účastníci byli proto také následně odměněni nejen dary, ale i velkolepým potleskem.
kolektiv učitelek ZŠ Třemošnice

Seznam přijatých žáků
1.5.2022
Seznam přijatých žáků pro výuku v 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 na základě zápisu, který se uskutečnil 7.4.2022. Tento seznam bude zveřejněn do 20.5.2022.
ZDE

Schůzky SRPDŠ
5.4.2022
Schůzky SRPDŠ se budou konat ve čtvrtek 21. 4. 2022
15.00 – 15.30 hod. rada rodičů I. část /sborovna
15.30 -  15.45 hod. třídní schůzky (ve třídách)
15.45 – 16.15 hod. rada rodičů II. část /sborovna
15.45 -  17.00 hod. informace o prospěchu a chování žáků u jednotlivých vyučujících.

 

Zápis dětí do 1. ročníku
28.3.2022

Dne: 7.4.2022 od 13.00 hod do 16.00 hod.

Místo konání: Základní škola Třemošnice

S sebou: průkaz totožnosti, rodný list dítěte, přezůvky pro dítě

Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve 2. patře v 1.třídě

Zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky probíhá v přízemí budovy školy.

 

Informace pro rodiče
11.3.2022
Žáci, zaměstnanci školy ani třetí osoby nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ústa, nos) ve škole od 14.3.2022.
Vedení školy

Informace pro rodiče
23.2.2022
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách (dle zákona 561/2004 Sb. § 184a o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění). Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Soutěž „Talenty pro firmy T-PROFI“
23.2.2022
Dne 1. února 2022 se v Kulturním domě Ústí nad Orlicí konal 6. ročník krajského kola odborné soutěže „Talenty pro firmy T-PROFI“. Zástupci čtyř strojírenských společností vytvořili soutěžní týmy s žáky středních a základních škol. Cíl? V daném časovém limitu sestavit společně funkční model tepelné elektrárny pohánějící model soustruhu za využití polytechnické stavebnice Merkur, ovládaný elektronickou jednotkou Arduino.
Celodenní akce byla v mnohém originální. Soutěžní týmy byly tvořeny ze zcela odlišných věkových kategorií - žáků 5. ročníku ZŠ a 2. ročníku SŠ, zástupců obou škol a firmy. Zadání nikdo předem neznal, a tak se nemohl na plnění úkolů detailně připravit. Při jeho plnění museli soutěžící uplatnit nejen praktické dovednosti, ale také své odborné znalosti. Žáci se vrhli do plnění úkolů s obrovským nadšením, při tom poznávali své spolusoutěžící. Společně se svými učiteli si užili báječný inspirativní den.
Po 3 hodinách pilné práce bylo jasné, že týmu ZŠ Třemošnice ( Jakub Michálek, Anežka Chroumalová a David Handlíř ) a SOŠ technické Třemošnice pod patronací Kovolisu Hedvikov se podařilo splnit zadání a zvládnout montáž soutěžního modelu v bezchybné kvalitě bez trestných bodů. Spolu s námi se to povedlo i soutěžím z SPŠ Letohrad ve spolupráci se ZŠ Komenského Letohrad a společnosti OEZ. Ti byli o několik minut rychlejší a také bez chyb. Jako vítězové budou Pardubický kraj reprezentovat na národním kole v Praze pod patronací Hospodářské komory České republiky.

 

Informace ohledně ukončení testování ve školách
11.2.2022
Bližší informace....ZDE

Informace o změnách v testování
17.1.2022
Antigenní testování žáků pokračují od 17.1.2022 jedenkrát týdně v pondělí(popřípadě při pondělní absenci žáka hned první den nástupu do školy v daném týdnu).

Autobusová d oprava žáků do školy
17.1.2022
Sdělení informace Krajského úřadu Pardubického kraje ohledně dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji.
„Vážení rodiče, s ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do školských zařízení.  Děkujeme za pochopení“.

 

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022
1.1.2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?
(VÍCE ZDE)

 

Informace o změnách v testování
30.12.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění s účinností od 3.1.2022 takto:

1)v období od 3.ledna 2022 do 16.ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

2)dále pak od 17.ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

3)nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

4)v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
21.12.2021

Informace k testování žáků
3.12.2021
V pondělí 6. 12. 2021 proběhne další testování žáků antigenními testy. Škole byla dodána nová kolekce testovacích sad, které vyžadují delší čas na vyhodnocení. Je možné, že dojde v některém okamžiku k prodloužení čekací doby na otestování. Děkujeme za pochopení.
Bližší informace u třídních učitelů.
Vedení školy

 

SBĚR PAPÍRU

Rodičovské schůzky
15.11.2021
Vážení rodiče,
pro individuální rodičovské schůzky, které proběhnou online prostřednictví Microsoft Teams, si prosím rezervujte svůj termín prostřednictvím  rezervačního formuláře dostupného na této adrese: https://bit.ly/3dfxRSB . V rámci rezervačního systému si zvolte pedagoga, vyberte čas a připojte své údaje (Jméno a e-mail jsou povinné). Na daný e-mail Vám od pedagoga v dostatečném předstihu přijde pozvánka na online schůzku, prostřednictvím které se do schůzky připojíte.

Vážení rodiče
26.10.2021
1. Plenární schůze SRPDŠ bude formou ONLINE a proběhne 8.11.2021 od 16.00 hod.
Elektronické pozvání Vám bude zasláno. Pokud používáte „papírovou“ formu žákovské knížky, informace v ní budou uvedeny.
2. Třídní schůzky SRPDŠ proběhnou 15., 16. a 18.11.2021 ONLINE. Elektronické pozvání provedou třídní učitelé. Těm, kteří se nemohou účastnit distančního setkání, zajistí třídní učitelé informace jinou formou.
3. Konzultace vyučujících a zákonných zástupců žáků bude zajištěna elektronicky (viz rezervační systém) v termínu od 22. do 25.11.2021. V případě, že zákonní zástupci nemají tuto možnost, zajistí jejich informovanost jinou formou třídní učitel.
vedení školy

 

Projektový den ZŠ Třemošnice
18.10.2021
V pátek 24.9. proběhl na 2. stupni naší základní školy projektový den. Každý ročník pracoval na jiném tématu.
6. ročník: Umíme se správně chovat v silničním provozu?
Ráno jsme odešli s našimi učiteli na hřiště, kde jsme se pokusili co nejlépe zvládnout připravenou dráhu na jízdu zručnosti. Potom jsme přešli na dopravní hřiště a tam nás paní učitelka Čejková poučila o bezpečném chování na silnici. Různé dopravní situace jsme si na kolech zkusili. Třetí hodinu jsme ve třídě nacvičovali zásady při poskytování první pomoci. Pak nás čekal vědomostní kvíz s dopravními značkami. Na závěr jsme si ve skupinkách kreslili křižovatky z Třemošnice a okolí a řešili jsme různé dopravní situace, se kterými se jako cyklisté můžeme setkat. Za naše celodenní snažení jsme byli odměněni drobným dárkem. Snad všechny nabyté vědomosti na silnici zdárně využijeme.
žáci 6.A a 6. B
7. ročník: Vztahy ve třídě
První hodinu jsme si povídali o tom, jak se k sobě ve třídě chováme a co bychom na těchto vztazích mohli změnit. Také jsme si zkoušeli nejrůznější hry a techniky, které prověřily dobré vztahy ve třídě. Potom jsme společně vyrazili do lesa pro dříví, které jsme využili k přípravě ohniště. V Zahradě smyslů jsme si opékali špekáčky, chléb či narshmallows. Na závěr jsme si v tělocvičně zahráli kolektivní míčové hry. Celý den jsme si báječně užili, domů jsme odcházeli obohaceni o nové zkušenosti. Děkujeme.
žáci 7.A a 7.B
8. ročník: Zdravý životní styl
Nejdříve jsme si povídali o zdraví a o tom, jak si ho zachovat. Dále jsme se dozvídali zajímavé informace o některých potravinách a jejich užívání. Poté jsme se sestavili potravinovou pyramidu  a na závěr jsme si mohli ve školní kuchyňce přichystat ovocný nebo zeleninový salát. Projektový den se nám velmi líbil a věříme, že se nám všechny nově získané poznatky budou v životě hodit.
A.Raimundová
9. ročník: Lichnice
Náš páteční projekt jsme započali vypracováváním projektu na téma Lichnice. Rozdělili jsme se na čtyři skupinky a každá měla své téma. Byla na výběr: dějiny hradu Lichnice, pověsti, fauna a flóra
 a návštěvnost hradu. Pracovali jsme na nich dvě vyučovací hodiny. Poté jsme se vydali královskou cestou na Lichnici. Když jsme dorazili, dostali jsme papírové karty, na kterých byla zobrazena Lichnice v 16. století. K tomu nám paní kastelánka vyprávěla, jak se tu žilo a kde co bylo. Potom jsme se šli podívat na netopýry, ale zřejmě jsme byli asi moc hluční, protože se probudili a odletěli. Na závěr jsme si hráli pár sportovních her a šli do školní jídelny na oběd.
A.M. Kršková

Výlet do ZOO Jihlava
18.10.2021
Ve středu 29. 9. jela naše 5. A za odměnu do ZOO, protože jsme vyhráli ve sběrové soutěži. Když jsme přijeli, tak jsme jako první zvířátka spatřili malé surikaty, z dálky na nás pak koukaly vysoké žirafy. Velmi se nám líbila klokaní mláďata a lenochod, který si odpočíval ve svém košíčku. Nezapomněli jsme pozdravit ani rysa Felixe. Nakonec jsme nakrmili ovečky a pohladili poníky. V ZOO jsme si užili krásné dopoledne a moc se nám tam líbilo. 
Barbora Lášková, V. A

Oznámení
30.9.2021
Vážení zákonní zástupci žáků naší školy
Na základě informací vedení SRPDŠ Vám oznamujeme, že pravidelná plenární schůze na začátku školního roku se bude konat po zvolení nového vedení Vašeho spolku. Datum konání Vám bude včas sdělen. Forma plenární schůze (osobní přítomnost ve škole nebo online schůze) Vám bude oznámena, a to v závislosti na epidemiologicko-hygienických podmínkách.

Druháci v ZOO
30.9.2021
V pondělí 27.9.2021 se vydali žáci 2.B do jihlavské ZOO. Návštěva ZOO pro ně byla odměnou za vítězství v soutěži Felixmánie v loňském školním roce.
Na cestě za zvířátky…
S nadšením jsme se po příjezdu a vydatné svačince vydali za zvířátky.  Díky pěknému počasí se většina zvířat i se svými mláďaty pohybovala ve svých venkovních ohradách a výbězích. Zvířata se nám předvedla v celé své kráse a některá nám zapózovala i pro focení. Ve výběhu ve strmé stráni jsme objevili také rysa červeného, kterého naše škola již několik let sponzoruje. A tak jsme měli možnost si ho prohlédnout „naživo“. Stihli jsme si nakoupit také nějaké suvenýry na památku z výletu do ZOO.  Před odjezdem jsme ještě nakrmili ovce a berany. Odjížděli jsme se spoustou pěkných zážitků, které jsme si při zpáteční cestě navzájem sdělovali.
Děkujeme za pěkný výlet!
Žáci 2.B  

 

PROJETKOVÝ DEN V 5.B
17.9.2021
V pátek 10.9.2021 měla naše třída 5.B projektový den na téma VZDUCH.
Nejdřív jsme se rozdělili do čtyř skupinek. Poté nám paní učitelka pustila prezentaci a video o skleníkovém efektu. Povídali jsme si o znečištění vzduchu. Potom následoval pokus. Paní učitelka nám zapálila svíčku a my jsme na ni dali sklenici. Na stopkách jsme sledovali a zaznamenávali, za jak dlouho svíčka zhasne. Pak jsme všechny informace psali a kreslili na velkou čtvrtku. Tyto plakáty jsme si poté vyvěsili v naší třídě. Nakonec jsme se šli nadýchat čerstvého vzduchu do lesa.
Projektový den se nám moc líbil.
Adélka Tomišková a spolužáci z 5.B

 

Projektový den v V. A
17.9.2021
V pátek 10. září měl 5. ročník projektový den na téma kvalita ovzduší. Nejprve jsme si pouštěli naučná a zábavná videa, ve skupinkách jsme zpracovávali informace o ovzduší. Paní učitelka nám pak ukazovala pokusy se vzduchem, vyráběli jsme si poučné desky a nakonec jsme šli na procházku do lesa. Tento projektový den se nám moc líbil a dozvěděli jsme se zajímavé věci. Například že ozonová vrstva je pro nás důležitá nebo že plynný obal Země se nazývá atmosféra. Auta a spalování nevhodných věcí vylučuje škodlivé látky. Pokud to je možné prosím omezte dopravu autem.
Petra Vašíčková, V. A

 

Výprava za husity
17.9.2021
V úterý 14. 9. 2021 jsme se vypravili na Lichnici, abychom se vrátili zpět do doby, kdy byl středověký hrad obléhán husity.
Kastelánka hradu, paní Matyková, na nás čekala u Žižkova dubu a z jejího vyprávění jsme se mimo jiné dozvěděli, že slavný vojevůdce tady vlastně nikdy nebyl. Prošli jsme místy, kde stávalo husitské opevnění. Nejvíce jsme si to však užili na hradním nádvoří, kde jsme si prohlédli husitské zbraně a zúčastnili jsme se i „husitského turnaje“.
Eva Čermáková a žáci třídy III. A

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ - REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ
ke stažení ... ZDE

 

Sdělení rodičům
Začátek školního roku 2021-2022

25.8.2021

Vzhledem k nemožnosti předání rekonstruovaných sociálních zařízení školy k 31.8.2021 smluvní firmou začne pravidelná výuka ve školním roce 2021-2022 od pondělí 6. září 2021.
Ve dnech 1. – 3. září budou mít žáci volné dny v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. .
Výjimku budou mít žáci 3. ročníku, kteří toto volno budou mít pouze ve dnech 1. – 2. září, neboť 3. září jim začíná plavecký výcvik v Chrudimi (bližší informace podají zákonným zástupcům elektronickou formou nebo jinak třídní učitelky).   
Žákům 1. – 5. ročníku bude umožněn pobyt ve školní družině řádně přihlášeným, ale i ostatním  a to po dobu jejich pravidelného rozvrhu. Bližší informace se zákonní  zástupci žáků 1.-5. ročníku dozvědí elektronickou formou nebo jinak od svých třídních učitelek.
Nemožnost předání zrekonstruovaných sociálních zařízení je způsobena dle smluvní firmy objektivními příčinami a následně nutností generálního úklidu těchto zařízení, chodeb a schodišť školy, který musí odpovídat v současné době všem hygienicko-epidemiologickým podmínkám.
Žáci 1. ročníku a jejich zákonní zástupci budou informováni elektronickou formou nebo jinak svojí třídní učitelkou Mgr. Ivanou Šebelovou o alternativách přivítání prvňáčků a o podmínkách, způsobu, čase a místě jejich testování.    
Podmínky, způsob, čas a místo testování žáků 2. – 9. ročníku sdělí zákonným zástupcům elektronickou formou nebo jinak jejich třídní učitelé.

vedení školy

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2020/2021

Budoucím prvňáčkům
21.6.2021
Žákům prvního ročníku budou ve školním roce 2021/2022 poskytnuty tyto školní pomůcky a potřeby.(zde)

 

Organizace vyučování od 8.6.2021
8.6.2021
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8.6.2021. Bližší informace viz (zde).

Fotografování tříd
4.6.2021
Od 1.6.2021 došlo k novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které povoluje například i společné školní fotografie (zde).
Náš původní záměr - fotografovat třídy až v prvním týdnu v září - se touto novelizací mění. Fotografování se uskuteční v pondělí 14.6.2021. Bližší informace Vám elektronicky poskytnou třídní učitelé Vašich dětí.

SBĚR PAPÍRU
Papírový sběr můžete stále odevzdávat na pobočkách Recyclingu. Do jarního kola budou započteny kilogramy, které budou odevzdány do soboty 5. června 2021. Sběr odevzdaný po tomto datu bude zařazen do podzimního kola soutěže.

Družina
24.5.2021
Všichni žáci 1. - 5. ročníku přihlášení pro školní rok 2021/22 do školní družiny byli přijati.

Volné dny pro žáky ZŠ
18.5.2021
Oznamuji Vám, že v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 24 odst. 2 v platném znění vyhlašuji z organizačních a technických důvodů (rekonstrukce WC školy) volné dny pro žáky, a to od 24.6. do 30.6.2021. Provoz školní družiny v těchto dnech bude zajištěn. Stejně tak bude zajištěna možnost přítomnosti v budově školy i pro žáky prvního stupně, kteří nenavštěvují školní družinu, avšak jen po dobu jejich pravidelné prezenční výuky. Bližší informace Vám budou elektronicky sděleny třídními učiteli.
Provoz školní družiny od 1.7.2021 do 24.8.2021 bude přerušen z důvodu čerpání řádné dovolené.
ředitel školy

 

Vážení rodiče, od 17.5.2021 budou některé určené komunikace v Třemošnici uzavřené. Bližší informace zjistíte na https://www.tremosnice.cz/

Organizace vyučování od 17.5.2021
13.5.2021
Od 17.5.2021 je umožněna osobní přítomnost žáků prvního a druhého stupně základní školy bez rotace tříd. Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu hodin pro prezenční výuku (platný od 1.9.2020). Provoz školní družiny je pro žáky prvního až čtvrtého ročníku zajištěn. Školní jídelna bude fungovat dle běžného režimu. Testování žáků Ag testy bude jedenkrát týdně vždy první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Bližší informace Vám elektronicky sdělí třídní učitelé Vašich dětí. Pochopitelně i nadále platí všechna epidemiologicko-hygienická opatření. O dalších změnách budete informováni na našich www stránkách.

Organizace vyučování od 10.5.2021 do 14.5.2021
5.5.2021
Prezenčně se budou vzdělávat žáci 1. a 2. ročníku, distančně žáci 3.  – 5. ročníku. Prezenčně se budou také vzdělávat žáci 7. ročníku, 9.A a 9.B. Distančně žáci 6.A, 6.B a 8. ročníku.  Organizace ŠD a stravování ve školní jídelně pokračuje v nezměněné formě pro žáky s prezenční výukou.

Organizaci testování na prvním stupni (1x týdně) a na druhém stupni(2x týdně) a další podrobnosti, které se týkají výuky, časového rozvržení, stravování ap. v týdnu od 10.5. do 14.5.2021, Vám sdělí elektronicky konkrétně třídní učitelé Vašich dětí. Pochopitelně i nadále platí všechna epidemiologicko-hygienická opatření. O dalších změnách budete informováni na našich www stránkách.

„Čarodějná škola“
5.5.2021
V pátek 30.dubna se žáci prvních a druhých ročníků proměnili na malé čarodějky a čaroděje. Užili si den čarodějného učení a zábavy ve škole, prolétli se také na koštěti a u ohně si opekli pravé čarodějnické špekáčky a klobásky

Organizace vyučování od 3.5. do 7.5.2021
30.4.2021
Vážení rodiče,
prezenčně se budou vzdělávat žáci 3. až 5. ročníku. 1. a 2. ročník se bude vzdělávat distančně. Druhý stupeň se vrací na prezenční výuku v rotaci. V týdnu od 3.5.2021 do 7.5.2021 se prezenční výuky budou účastnit žáci 6.A, 6.B a 8. ročníku. Následující týden od 10.5. do 14.5. 2021 budou mít prezenční výuku žáci 7. ročníku, 9.A a 9.B.
Organizace ŠD a stravování v ŠJ pokračuje v nezměněné formě. Testování na prvním stupni se bude provádět jedenkrát týdně.
Organizaci testování na druhém stupni(2x týdně) a další podrobnosti, které se týkají výuky, časového rozvržení, stravování ap. v týdnu od 3.5. do 7.5.2021 Vám sdělí elektronicky konkrétně třídní učitelé Vašich dětí. Pochopitelně i nadále platí všechna epidemiologicko-hygienická opatření. O dálších změnách budete informováni na našich www stránkách.

Potvrzení o negativním výsledku testu
28.4.2021
V případě potřeby můžete zažádat školu o potvrzení výsledku negativního testu Vašeho dítěte. Stáhněte si formulář, který Vám po vyplnění škola potvrdí.
FORMULÁŘ

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2021/22
28.4.2021
SEZNAM
Rozhodnutí je možné si vyzvednout v pondělí 3.5.2021 nebo 6.5.2021 od 14.00 hod. do 15.00 hod.
Je nutné vzít s sebou kopii rodného listu dítěte.

Organizace vyučování od 26.4.do 30.4. 2021
22.4.2021

V tomto týdnu nedochází v organizaci výuky a školní družiny k žádným změnám. Jen pro připomenutí - rotačně se vrací 1. a 2.ročník k prezenční výuce a 3. až 5.ročník se v tomto týdnu bude vyučovat distančně. Ročníky druhého stupně budou i nadále pokračovat v distančním vzdělávání.

Rodičovské schůzky
13.4.2021
Vážení rodiče,
pro individuální rodičovské schůzky, které proběhnou online prostřednictví Microsoft Teams, si prosím rezervujte svůj termín prostřednictvím  rezervačního formuláře dostupného na této adrese: https://bit.ly/3dfxRSB . V rámci rezervačního systému si zvolte pedagoga, vyberte čas a připojte své údaje (Jméno a e-mail jsou povinné). Na daný e-mail Vám od pedagoga v dostatečném předstihu přijde pozvánka na online schůzku, prostřednictvím které se do schůzky připojíte.

 

Zápis do školní družiny
12.4.2021
Pro zápis do školní družiny vyplňte formulář na tomto odkazu do 27.4.2021:
https://forms.office.com/r/VMjgLCDw5V
V případě technických problémů neváhejte zavolat na toto telefonní číslo(8:00 do 15:00):604181630
Ostatní formality se dořeší po skončení této mimořádné situace

Organizace vyučování od 12.4.2021
7.4.2021

Od 12.4.do 16.4.2021 se budou prezenčně vzdělávat ve škole žáci 1.a 2. ročníku při dodržení všech epidemiologicko-hygienických nařízení. Žáci se budou zdržovat ve svých učebnách, popř. bude výuka mimo školu. Přestávky budou přizpůsobeny také k tomu, aby se žáci různých tříd co nejméně potkávali. Po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou určených časů ke stravování (svačina, popř. oběd) budou mít žáci na ústech a nosu zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd. Je zajištěno větrání vnitřních prostorů školy a dezinfekční prostředky na mytí rukou včetně papírových ručníků. Ostatní ročníky se nadále vyučují distanční formou.

Škola nabízí i možnost přípravy žákům 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a matematiky. Podrobnější informace dostanou tito žáci prostřednictvím svých třídních učitelů.

Školní družina bude fungovat odděleně pro přihlášené žáky 1.A, 1.B, 2.A, 2.B denně od 6.00 do 7.15 hod. a od 11.00 do 16.00 hod.
Příchod do ranní školní družiny v pondělí a ve čtvrtek(testování) pouze do 6:45 hodin.

V týdnu od 19.4.2021 do 23.4.2021 nastoupí na prezenční výuku žáci 3.-5. ročníku. Ostatní žáci se v tuto dobu budou vyučovat distančně.

Škola nabízí i možnost přípravy žákům 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a matematiky. Podrobnější informace dostanou tito žáci prostřednictvím svých třídních učitelů.

Školní družina v tomto týdnu bude fungovat ráno 6.00 do 7.15 hod. a od 11.30 hod do 16.00 hod. denně pro přihlášené žáky do 3.-4. ročníku.
Příchod do ranní školní družiny v pondělí a ve čtvrtek(testování) pouze do 6:45 hodin.

Opět budou dodržována hygienicko-epidemiologická opatření.

Testování žáků, kteří se budou vyučovat prezenční formou (výjimkou jsou individuální konzultace), bude probíhat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žáci prvního stupně vždy ráno před vyučováním a přihlášení žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky, vždy před konzultacemi.

Bližší informace podají žákům a zákonným zástupcům třídní učitelé.

Školní stravování - zajišťuje školní jídelna ( č. telefonu 469 626 339).

Organizace výuky v dalších týdnech bude záviset na pokynech MŠMT. Sledujte www stránky školy.

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách
Mšmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-06-04-2021
MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání
Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy v Třemošnici pro školní rok 2021/2022
5.4.2021
Zápis se koná od 6.4. do 21.4.2021
Pro usnadnění zápisu do prvního ročníku naše škola pro Vás připravila on-line přihlášku, která obsahuje vše potřebné(žádost o přijetí, žádost o odklad, žádost o přijetí do družiny).
Druhou možností podání žádosti je osobní předání v budově školy za dodržení všech epidemiologicko hygienických podmínek. V případě potřeby Vám tiskopisy budou předány po telefonické dohodě(tel:469661791) taktéž v budově školy.
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky je nutné doložit(poslat poštou nebo
 e-mailem s el. podpisem, vhodit do schránky školy nebo datovou schránkou) :
1. doporučující posouzení příslušného poradenského pracoviště(PPP Pardubice, pracoviště
     Chrudim, Mgr. Barešová tel. 732 810 209, popř. tel. 469 621 187) a
2. odborného lékaře nebo klinického psychologa. Termín dodání těchto dvou doporučení –
    co nejdříve, jakmile je získáte.
Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim, Internátní 217, 538 43, Třemošnice              
e-mail: dana.peckova@zs-tremosnice.cz
datová schránka: yjp3xn

Informace pro rodiče k provozu škol a školských zařízeních od 1.března do 11.dubna 2021
28.3.2021
MŠMT zakazuje osobní přítomnost všech žáků prvního a druhého stupně základní školy a taktéž všech žáků ve školní družině od 1.3. do 11.4.2021.
Základní škola bude v tomto období poskytovat žákům distanční vzdělávání podle určených online rozvrhů a podle informací svých vyučujících pomocí platformy Teams nebo individuálně.
vedení školy
Ošetřovné: informace pro rodiče: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace pro rodiče k provozu škol a školských zařízeních od 1.března do 28.března 2021
21.3.2021
MŠMT zakazuje osobní přítomnost všech žáků prvního a druhého stupně základní školy a taktéž všech žáků ve školní družině od 1.3. do 28.3.2021.
Základní škola bude v tomto období poskytovat žákům distanční vzdělávání podle určených online rozvrhů a podle informací svých vyučujících pomocí platformy Teams nebo individuálně.
vedení školy
Ošetřovné: informace pro rodiče: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Informace pro rodiče k provozu škol a školských zařízeních od 1.března do 21.března 2021
27.2.2021
MŠMT zakazuje osobní přítomnost všech žáků prvního a druhého stupně základní školy a taktéž všech žáků ve školní družině od 1.3. do 21.3.2021.
Základní škola bude v tomto období poskytovat žákům distanční vzdělávání podle určených online rozvrhů a podle informací svých vyučujících pomocí platformy Teams nebo individuálně.
vedení školy
Ošetřovné: informace pro rodiče: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – „roušky“.
24.2.2021
Ministerstvo MŠMT informuje, že Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností od 25.2.2021 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a požadavky dle normy ČSN, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách školy, školní družiny a školní jídelny.
Vedení školy

 

Informace k provozu školy a školní družiny v období od 15.2.2021.
11.2.2021
- V období od 15.2.20201 do 19.2.2021 proběhnou na naší škole jarní prázdniny.
- V období od 22.2.2021 se vzhledem k epidemiologické situaci v provozu školy a školní družiny dle zatím dostupných relevantních informací nic nemění.
- O možných dalších změnách budete informováni na našich www stránkách.


DRUŽINA
Po několika letech, kdy jsme se nedočkali žádné sněhové nadílky, jsme letos konečně provětrali sáně a boby.

Zpráva pro záchranáře! - Lavina zasypala skupinu horských skřítků. Vaším úkolem je jejich záchrana.

V družině jsme si zazávodili. Děti se proměnily v musherské psy a plnily různé soutěžní úkoly. Nebylo důležité, kdo zvítězil, ale dobrá nálada, zdravá soutěživost a pohyb na čerstvém vzduchu.

 

Informace k provozu školy a školní družiny v období od 1.2.2021
28.1.2021
Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu školy a školní družiny od 1.2.2021 nic nemění.

O možných dalších změnách budete informování na našich www stránkách.

 

Informace k provozu školy a školní družiny v období od 25.1.2021
22.1.2021
Na základě sdělení MŠMT bude i nadále provoz školy a školní družiny probíhat ve stávajícím režimu. Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.1.2021. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.1.2021. O možných dalších změnách budete informováni na našich www stránkách.

Informace k předávání vysvědčení
22.1.2021

Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků (vyjma 1. a 2. ročníku) bude obsah výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 sdělen 28. ledna 2021 (tedy poslední den 1. pololetí školního roku 2020/2021) zákonným zástupcům formou zpřístupnění ve školním informačním systému (elektronická žákovská knížka-pololetí).
Žákům (respektive jejich zákonným zástupcům), kteří nemají přístup k internetu (nevlastní elektronickou žákovskou knížku), zajistí předání výpisu vysvědčení třídní učitel 28.1.2021 u vchodových dveří školy mezi 9.00- 10.00 hod.
Výpis vysvědčení bude předán osobně při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.
Žákům 1. a 2. ročníku předají vyučující výpis vysvědčení 28.1.2021 ve škole.

Informace k provozu školy a školní družiny v období od 11.ledna–22.ledna 2021.
8.1.2021
Vážení rodiče, i nadále bude provoz školy a školní družiny probíhat ve stávajícím režimu.
O možných dalších změnách budete informováni na našich webových stránkách.
Vedení školy

 

Informace k provozu škol a školní družiny od 4.1.2021 do 10.1.2021
29.12.2020
Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a přijala krizová opatření. Na jejich základě vláda omezuje od 27.12.2020 až do 10.1.2021 provoz základních škol a školních družin.
Proto je od 4.1.2021 do 10.1.2021 povolena osobní přítomnost v základní škole pouze žákům prvního a druhého ročníku a fungování školní družiny pro žáky prvního a druhého ročníku.
Výuka pro žáky těchto dvou ročníků začne v 7.25 hod. (vstup do budovy školy bude pro žáky přihlášené do ŠD od 6.00 hod a pro ostatní žáky od 7.00 hod) a skončí každý den v rozmezí od 11.00 do 11.25 hod. (1.A – 11.00 hod., 1.B – 11.05 hod., 2.A – 11.20 hod. , 2.B – 11.25 hod.).
Poté žáci půjdou na oběd (žáci přihlášení do ŠD s paní vychovatelkou, ostatní s paní učitelkou; a ti, co neobědvají ve škole, půjdou domů).
Fungovat bude též školní družina, která bude mít 4 oddělení (vždy žáci jedné třídy budou v jednom oddělení ŠD). Všechna oddělení ŠD budou fungovat od 6.00 do 16.00 hod. Délka fungování školní družiny se může operativně upravit na základě docházky žáků.
Pro žáky ostatních ročníků bude vyučování probíhat od 4.1.2021 distanční formou(rozvrhy on-line se nemění). Bližší informace budou poskytnuty jednotnou komunikační platformou „teams“, popřípadě individuálně.
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem při omezení osobní přítomnosti ve škole dle novely školského zákona.
Pochopitelně platí všechna epidemiologicko-hygienická nařízení (roušky, vzdálenosti, větrání atd.).
O možných dalších změnách budete informováni na www stránkách školy.

 

Vánoční tvoření ve školní družině.
Děti a vychovatelky školní družiny vám přejí krásné Vánoce a hodně zdraví a pohody v roce 2021.

 

Krizové opatření vlády ČR ke dnům 21. a 22.12.2020
Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14.12.2020 se zakazuje s účinností od 21.12.2020 do 23.12.2020 osobní přítomnost žáků základních škol a školních družin.
Tzn., že „vánoční prázdniny“ začínají v pondělí 21.12.2020 a končí 3.1.2021. Proto naši žáci jdou naposledy do školy a školní družiny v letošním kalendářním roce v pátek 18.12.2020. Zatím předpokládáme, že návrat žáků do školy bude 4.1.2021 ve stejném učebním režimu jako je nastaven nyní. Tedy prezenčně celý první stupeň, 9. ročník a 6. až 8. ročník rotačně. Konkrétně v týdnu od 4.1.2021 budou mít prezenční výuku žáci 6.B a 8. ročníku. Zbylé dvě třídy – tedy 6.A a 7. ročník se budou v tomto týdnu (od 4.1.2021) vyučovat distančně (tedy i on-line) v současném rozvrhovém režimu. Školní družina bude fungovat též dle současně platného režimu. Vše však bude záviset na momentální epidemiologické situaci. O možných změnách budete informování na www stránkách školy.
Závěrem Vám všem přejeme veselé a klidné Vánoce a hlavně zdraví v roce 2021.
vedení školy

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 30. listopadu 2020
Od 30.11.2020 se budou prezenčně vzdělávat žáci prvního stupně, devátého ročníku, žáci šestého, sedmého a osmého ročníku budou v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd. Konkrétně v ZŠ Třemošnice se budou prezenčně vzdělávat v týdnu od 30.11.2020 do 4.12.2020 žáci 6.A a 7. ročníku. Třídy 6.B a 8. se v tuto dobu budou učit distančně.
Následně v týdnu od 7.12. do 11.12.2020 to bude opačně. Rotace bude následovat i v následujícím týdnu od 14.12. do 18.12.2020 a taktéž v necelém předvánočním týdnu od 21.12 do 22.12.2020. Vše však bude záviset na informacích MŠMT.
Samozřejmě, že budou i nadále platit všechna hygienicko-epidemiologická nařízení a manuály. Podle nařízení stále platí povinnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole a školní družině ( vyjma stravování), dodržování rozestupů, větrání o přestávkách a každou vyučovací hodinu, dezinfekce rukou, atd. Vstup pro žáky bude rozdělen. Do budovy A (dále od lesa) budou vstupovat žáci druhého stupně a do budovy B (blíže k lesu) budou vstupovat žáci prvního stupně včetně 5. ročníku. Obdobně budou takto školu i opouštět.

Školní družina bude fungovat pro žáky do ní přijaté ( 1. – 4. ročník) při dodržení pravidla, že v jednom oddělení budou žáci pouze jednoho ročníku.

Školní jídelna se taktéž řídí pokyny a nařízeními MŠMT a MZ. Bližší informace podá paní ředitelka této organizace.

vedení školy

 

Vážení rodiče
Od 23.11. do 26.11.2020 se budou konat online třídní schůzky dle následujícího harmonogramu:

Pondělí 23.11.
1.A - 15.30 -  16.00
1.B - 16.00 - 16.30
2.A - 16.30 - 17.00
2.B - 17.00 -  17.30
Úterý 24.11. 
3.r. - 15.30 – 16.00
4.A - 16.00 - 16.30
4.B - 16.30 - 17.00
5.A - 17.00 - 17.30
Středa 25.11.
5.B - 15.30 - 16.00
6.A - 16.00 - 16.30
6.B - 16.30 - 17.00
7.r. - 17.00 - 17.30
Čtvrtek 26.11.
8.r. - 15.30 - 16.00
9.A - 16.00 - 16.30
9.B - 16.30 – 17.00

Rodičovské schůzky
Vážení rodiče,
pro individuální rodičovské schůzky, které proběhnou online prostřednictví Microsoft Teams, si prosím rezervujte svůj termín prostřednictvím  rezervačního formuláře dostupného na této adrese: https://bit.ly/3lM4KrM . V rámci rezervačního systému si zvolte pedagoga, vyberte čas a připojte své údaje (Jméno a e-mail jsou povinné). Na daný e-mail Vám od pedagoga v dostatečném předstihu přijde pozvánka na online schůzku, prostřednictvím které se do schůzky připojíte.

Venkovní aktivity
Vzhledem k doporučení MŠMT bude škola co nejčastěji zařazovat venkovní vzdělávací aktivity (na školní zahradě, školním hřišti a okolí školy) a to i době zhoršení počasí samozřejmě tak, aby nedocházelo ke kumulování více osob. Takto Vás chceme upozornit na možnost žáků donést si vhodnou obuv a oblečení (vyšší obuv, horší venkovní oblečení, pláštěnka atd.)
Tímto způsobem lze realizovat nejen projektovou výuku a činnosti v rámci výchovných předmětů, ale i některé běžné rozvrhové hodiny. Tato praxe významně snižuje epidemiologická rizika a zlepšuje celkovou zdravotní kondici.

Podzimní sběr papíru
Papír se vozí přímo do Recyclingu - na pobočku v Třemošnici nebo v okolí - nahlaste příjmení a jméno žáka, třídu, vystaví Vám doklad a ten doručte do školy. Termín pro odevzdání dokladů z Recyclingu do školy je 30. 11. 2020. Doklady dodané po tomto datu už spadnou do jarního kola sběru papíru. Sbíráme noviny, časopisy, letáky. Netříděný papír a karton se v současné době nevybírají.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020

Na základě sdělení MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy od 18.11.2020 v budově ZŠ Třemošnice. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (viz msmt.cz.).

Výuka pro žáky těchto dvou ročníků začne v 7.25 hod. a skončí každý den v rozmezí od 11.00 do 11.25 hod. (1.A – 11.00 hod., 1.B – 11.05 hod., 2.A – 11.20 hod. , 2.B – 11.25 hod.).

Poté žáci půjdou na oběd (žáci přihlášení do ŠD s paní vychovatelkou, ostatní s paní učitelkou; a ti, co neobědvají ve škole, půjdou domů).

Fungovat bude též školní družina, která bude mít 4 oddělení (vždy žáci jedné třídy budou v jednom oddělení ŠD). Všechna oddělení ŠD budou fungovat od 6.00 do 16.00 hod.

Pochopitelně platí všechna epidemiologicko – hygienická opatření (roušky, vzdálenosti, atd.).

Vrácení úplaty za ŠD žákům 1. a 2. ročníku

Zákonným zástupcům žáků 1. a 2. ročníku bude vrácena částka 100,- Kč za dobu, kdy nemohli z důvodu uzavření školy navštěvovat školní družinu. Částka bude vrácena v hotovosti, případně na účet . Informaci o způsobu vrácení části úplaty sdělte paní vychovatelce.

vedení školy

 

T- Mobile do školy
V rámci zkvalitnění online výuky škola nabízí 20 kódů od společnosti T- Mobile s 20 GB dat na měsíc v plné rychlosti. Tato akce je pod záštitou MŠMT. Předání bude možné po telefonické domluvě s paní Peckovou.

 

Sdělení – tablety
Škola nabízí možnost v případě potřeby zprostředkovat zapůjčení tabletu pro zapojení do „online výuky“. Zapůjčení je možné na základě smlouvy o výpůjčce, kterou musí podepsat zákonný zástupce žáka.
Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výlučně pro svoji potřebu, a to v souladu s jeho účelem - k online výuce. Je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou či zničením. V případě, že nastane nemožnost dalšího užití předmětu výpůjčky k online výuce, je vypůjčitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.
Po zapůjčení tabletu a předání zákonnému zástupci se musí žák ihned připojit k online výuce. V opačném případě je povinnost tablet vrátit.
Zapůjčení je možné od 2.11.2020 ve škole v době od 10.15 hod. do 12.00 hod. nebo po telefonické domluvě u pana učitele Mgr. Zbyňka Němce.
vedení školy

 

Vážení rodiče,

na jednání PS dne 21. 10. 2020 bylo schváleno krizové ošetřovné ve výši 70 % po celou dobu uzavření škol. Návrh nyní bude předložen Senátu a následně k podpisu prezidenta republiky ( viz přiložená tisková zpráva MPSV). Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

ČSSZ pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn nejpozději  25.10 2020 na jejich webových stránkách včetně postupů k jeho vyplnění.

Vzhledem k množícím se dotazům, jak bude vypláceno ošetřovné v příštím týdnu. Vám sděluji následující:

Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených prázdnin od 26.10. - 30.10.? Do vyhlášených prázdnin zasahuje státní svátek. Má rodič ukončit ošetřovné a pak na navázat?

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volnaKonkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. - ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. - ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1.11. - ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Doporučuji sledovat níže uvedený odkaz, kde jsou poskytnuté informace průběžně doplňovány a též aktualizovány.

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Sdělení ŠJ

Od 1.11. 2020 budou mít všichni žáci odhlášený oběd. K jeho odběru se musí na dané dny žák přihlásit.
ředitelka ŠJ

Sběr lesních plodů - tabulka

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Sdělení rodičům
Vážení rodiče. Protože chceme, aby internetová komunikace probíhala co nejlépe, vytvořili jsme jednotné prostředí.
Přes platformu „teams“ budou žáci komunikovat ohledně výuky se svými vyučujícími (on-line včetně pozvánek na výuku, distanční zadávání úkolů, zápisy atd.).
Přes elektronickou žákovskou knížku (klasifikace, komens) bude mezi vyučujícími a rodiči elektronická komunikace probíhat ohledně hodnocení, chování a dalších důležitých informací.
Další informace budou sdělovány jednotlivými vyučujícími na Vaše soukromé emailové adresy. Určitě též sledujte www stránky školy.

vedení školy

 

Oznámení o ukončení sběru léčivých rostlin v Základní škole Třemošnice
Výkupna Leros,s.r.o. Slatiňany končí s okamžitou platností (ekonomické důvody: vysoké poštovné versus cena bylin) výkup léčivých rostlin, pomerančové a citronové kůry formou poštovní zásilky. Jiný způsob dopravy pro školu není přijatelný.
Výkupna Leros,s.r.o. Slatiňany vykupuje léčivky i nadále. Pokud se chcete sběru a sušení věnovat, musíte je do výkupny dopravit osobně.
Děkuji vám za dlouholetou spolupráci.
Jitka Virágová

Sdělení rodičům – distanční vzdělávání

Od 14.10.2020 se zakazuje na základě vládního opatření osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a také se zakazuje na základě téhož vládního opatření osobní přítomnost dětí ve školní družině.

Vyučování bude probíhat od 14.10.2020 distanční formou pro všechny žáky všech tříd. Bližší informace budou poskytnuty jednotnou komunikační platformou „teams“, popřípadě individuálně.

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem při omezení osobní přítomnosti ve škole dle novely školského zákona.

Pozn. Dle sdělení paní ředitelky školní jídelny žákům nebudou hromadně odhlášeny obědy. Bližší informace Vám podá školní jídelna.

vedení školy

 

Sdělení rodičům o organizaci výuky (volna) na příští 3 týdny od 12.10 do 30.10.2020

Od pondělí 12.10.2020 do pátku 16.10.2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997 dochází k distanční výuce u žáků tříd 6.A, 7. ročník a 9.A. Ostatní třídy se budou vyučovat (na 1. a 2. stupni) podle stávajícího rozvrhu.

Následující týden od 19.10.2020 do 23.10.2020 se budou distančně vyučovat na základě téhož usnesení vlády (viz výše) třídy 6.B, 8. ročník a 9.B. Ostatní třídy se budou vyučovat (na 1. a 2. stupni) podle stávajícího rozvrhu.

Dny 26.10. a 27.10.2020 jsou stanoveny MŠMT jako volné dny, 28.10.2020 je státní svátek, 29.10. a 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny. Tedy od 26.10. do 30.10.2020 nebudou žáci přítomni ve škole.

Distanční vzdělávání v sobě bude zahrnovat jak výuku on line, tak využití dalších alternativ na platformě „teams“.

Informace ohledně stravování ve školní jídelně poskytne ředitelka školní jídelny.

Mgr. Lubomír Marek

ředitel školy

 

Sběr plodů

Dne 8.10.2020 se schůzka SRPDŠ nekoná s ohledem na epidemiologickou situaci.

Žádáme rodiče, aby se dostavili v termínu 29.9. - 30.9. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin do vestibulu základní školy pro vyzvednutí přihlašovacích údajů do elektronické žákovské knížky(bakalář)

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve třídách od šestého do devátého ročníku.

Dne 5. 9. 2020
jsme byli informováni krajskou hygienickou stanicí, že byl pozitivně testován jeden žák naší školy na COVID.
Od pondělí 7. září 2020 zavádíme pro všechny osoby ( žáky, zaměstnance, návštěvy ... )  povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách školy ( mimo učeben ). O dalších krocích Vás budeme informovat v souladu s pokyny KHS Pardubice.

 

Změna pro žáky 1. ročníku !
Zahájení nového školního roku 2020-2021 se pro žáky 1. ročníku přesouvá vzhledem k předpokládanému nepříznivému počasí do atria školy (spojovací „krček“).
Pro žáky 2. - 9. ročníku zůstává vše nezměněno. Školní rok 2020-2021 začíná v budově školy v 8.00 hod. (bude otevřena od 7.45 hod.).
Doprovod žáků 1. ročníku (maximálně v počtu 2 osob) žádáme, aby při vstupu do budovy školy použil roušku. 

Vážení rodiče,
vstupujeme do nového školního roku 2020-2021. Je to rok, který začínáme po dlouhé pauze způsobené pandemii koronaviru opět v plném stavu žáků i zaměstnanců. Samozřejmě s pokračujícími hygienicko-epidemiologickými opatřeními. Vše v kontextu s manuálem MŠMT (vzhledem ke covid-19) a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.
V průběhu prvních měsíců nového školního roku 2020-2021 bude se žáky procvičováno a upevňováno učivo probírané při distanční výuce ve druhém pololetí školního roku 2019-2020.
V průběhu měsíce září 2020 bude pro Vás zpřístupněna nová webová aplikace – Žákovská knížka, která Vám umožní získat informace o klasifikaci, osobní rozvrh žáka a komunikaci s jednotlivými učiteli  prostřednictvím internetu. Přihlásit se můžete z odkazu „Žákovská knížka“ na www stránkách školy http://www.zs-tremosnice.cz/. Třídní učitel Vás bude informovat , kdy a kde si budete moci vyzvednout uživatelské jméno a heslo  proti podpisu.

Školní rok 2020 – 2021 v ZŠ v Třemošnici začíná
v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin
S sebou přezůvky a psací potřeby.
Pro žáky 1. ročníku bude zahájení v 8.00 hod. na Zahradě smyslů (přinesou s sebou rodné listy).
1. září 2020 začíná také školní družina.
V Třemošnici dne 26. 8. 2020 Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy

 

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2019/2020

HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,
žáci 1.třídy obdrží při nástupu do školy pomůcky, které budou potřebovat pro výuku (uvedené níže). Kufříky, které děti dostaly ve školce, si přinesou do školy po dohodě s třídní učitelkou. Děti, které nechodily do školky v Třemošnici, dostanou kufříky ve škole 1.září. Při nástupu do školy 1.září je nutné přinést rodný list dítěte k ověření údajů.

Pomůcky, které žáci dostanou ve škole:
Kreslící karton, barevné papíry, vodové a temperové barvy, tuš, štětce, kelímek na vodu, igelitový ubrus, malířská paleta, nůžky, tužky, pero, ořezávátko na tužky, lepidlo, voskové pastely, trojhranné pastelky, modelína, pracovní sešity Matematika, Živá abeceda, Prvouka, velké desky na sešity, sešity, písanky.
Třídní učitelky Romana Čermáková a Eva Štofová

 

 

Vysvědčení
Vážení rodiče a žáci.
Předání vysvědčení pro 1.-8. ročník se bude konat v učebnách jednotlivých tříd v pátek 26.6.2020 od 8.00 hod. do 8.30 hod. Žáci mohou přicházet do budovy školy od 7.45 hod do 8.00 hod. Stále platí hygienicko-epidemiologická opatření pro pobyt ve vnitřních prostorách budov. S ohledem na bezpečnost žáků zvažte dovoz (odvoz) svých dětí před školu.
Předání vysvědčení žákům 9. ročníku se bude konat na „Zahradě smyslů“ v 15.00 hod. ve čtvrtek 25.6.2020 (bližší informace viz. email třídního učitele rodičům vycházejících žáků).

Mgr. Lubomír Marek
ředitel školy

 

„Zahrada smyslů“
Vedle naší školy si můžete všimnout zcela nového objektu, který zde vznikl díky zpracování a následné realizaci projektu Základní školy v Třemošnici, který byl financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a zčásti zřizovatelem Městem Třemošnice. Název objektu je „Zahrada smyslů“. Je to vlastně přírodní zahrada orientovaná na jednotlivé lidské smysly. V rámci jednotlivých částí bude zahrada využívána pro výuku s cílem podpořit environmentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet se v oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí.

Volný den pro žáky 9. ročníku dne 26.6.2020

Pro všechny žáky dne 29. - 30.6.2020

!!!ONLINE VÝUKA!!!

Vážení rodiče,
od 8.6. do 19.6.2020 budou mít žáci 6. až 9. ročníku možnost prezenčně dobrovolně navštěvovat školu. Obsahem budou skupinové konzultace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (AJ, NJ). Půjde o objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu a socializační aktivity – třídnické hodiny. Nutno s sebou tedy do školy přinést potřebné učebnice na dané předměty a psací potřeby (žákům oznámí třídní učitelé).    
Konkrétně této nabídky mohou využít žáci takto: STÁHNOUT

ochrana_zdravi_zs_aktualizace

 

Objednávky knih – ALBATROS/ JARO 2020 a FRAGMENT/JARO 2020
Pokud máte zájem o objednání knih z nakladatelství Albatros a Fragment, podívejte se na internetové stránky https://www.kmc.cz/ do katalogů na Jaro 2020 a do e-mailu mi napište titul knihy, cenu a počet kusů +kontakt na Vás (jméno, třída, tel. číslo), já knihy objednám.
do 10. června 2020
Ivana Šebelová – sebelova.ivana@seznam.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Vážení rodiče.
Od 25.5.2020 mají možnost žáci 1. – 5. ročníku se prezenčně zúčastňovat (dobrovolně) vzdělávacích aktivit dopoledne, popřípadě volnočasových aktivit odpoledne. K tomu, aby škola zajistila provoz, nutně potřebuje vědět počet žáků, kteří do ní od daného data nastoupí. Proto Vás žádáme, abyste do pondělí  11.5.2020 do 8.00 hod. (MŠMT sice uvádí  termín 18.5.2020 jako nejpozdější pro vyjádření zájmu o návrat dítěte do školy, avšak z organizačních důvodů to potřebujeme vědět dřív) nám dali vědět, kdo z Vás  své dítěte do školy umístí.  Své rozhodnutí zašlete na emailovou adresu Vašeho třídního učitele/učitelky.  
Aby žák mohl být zařazen od 25.5.2020 do školy, je potřeba vyplnit a podepsat čestné prohlášení zákonným zástupcem žáka o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení ZDE.
Podle pokynů MŠMT budou ve škole zavedena veškerá hygienicko-epidemiologická opatření, která nařizuje legislativa. Žáci budou rozděleni do skupin do 15 dětí. Nesmí se s nikým dalším stýkat – tzn. v této skupině budou trávit veškerý čas. Může dojít k tomu, že budou spojené různé ročníky a není ani pravděpodobné, že by všichni žáci měli své třídní učitele/učitelky. Je povinností mít s sebou alespoň 2 roušky a sáček na uložení roušky. Pokud bude žák v učebně od ostatních  v dostatečném rozestupu, pak si může roušku sundat dle pokynu vyučujícího. Při jakémkoliv přesunu (na WC, oběd…) a o přestávce roušku musí mít.
Dopolední aktivity budou začínat postupně od 7.25 hod. a budou ukončovány postupně, nejdéle ve 12.00 hod. Časy u konkrétních skupin budou upřesněny po zjištění složení skupin. Podobně i obsah učiva.
Odpolední aktivity budou pokračovat v návaznosti na dopolední pobyt. Upřesněte, prosím, bude-li se Vaše dítě těchto odpoledních aktivit zúčastňovat, do kolika hodin to bude – sdělte taktéž na email Vaší třídní učitelky/učitele. Odpolední pobyt je možný nejdéle do 16.00 hod.     
Učitel(ka) si svoji skupinu vyzvedne v určitý čas. Časy budou různé, aby se děti jedné skupiny nesetkaly s ostatními skupinami.
Obědy budou zajištěny, v případě zájmu si je musíte včas přihlásit. Žáci budou chodit do jídelny ve skupinách.
Škola zajistila dezinfekci, mýdla v dávkovačích, papírové ručníky. Žáci si vezmou přezůvky ke své třídě a budou se přezouvat u třídy, převlékat se budou v učebně. Hned potom si zde umyjí ruce. Ve své třídě stráví veškerý dopolední popřípadě i odpolední čas.  Jinam nesmí.
Pro žáky, kteří nenastoupí do školy, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Vážení rodiče, tato situace nebude jednoduchá, zvláště pro ty nejmenší. Zvažte tedy prosím jejich návrat do školy zodpovědně. Pokud přijdou, bude o ně samozřejmě postaráno, jak nejlépe to dokáže škola zajistit. Mnoho dalších skutečností bude záležet na počtu přihlášených žáků.
Závěrem znovu připomínám nejdůležitější informaci, kterou nutně potřebujeme znát do pondělí 11.5.2020 do 8.00 hod., tedy zda Váš syn/dcera 25.5.2020 do školy nastoupí a zda budete mít zájem o odpolední dozor nad žáky, který bude probíhat ve stejných skupinách jako dopolední aktivity.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - MANUÁL KE STAŽENÍ ZDE
Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy   

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11.5.2020
Na základě pokynu MŠMT nabízíme žákům 9. ročníku možnost dobrovolné osobní přítomnosti pro účely přípravy na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk).
Žádám Vás, zákonné zástupce žáků, o sdělení, zda se Váš syn bude účastnit přípravy ve škole. Z organizačních důvodů je nutné odpovědět  co nejrychleji  -  nejpozději do 8.00 hod. ve čtvrtek 7.5.2020 na emailovou adresu zskola@tremosnice.cz .
Příprava bude probíhat každý den od 8.20 do 10.00 hod. Při vstupu do školy 11.5.2020 musí žák odevzdat zákonným zástupcem  podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz příloha – ke stažení ZDE.
Žáci musí dodržovat daná hygienická a epidemiologická opatření (alespoň 2 roušky a sáček na uložení roušky), budou se řídit pokyny vyučujících.
Vstup a odchod žáků ze školy a do školy si škola bude řídit sama.

Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy   

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Vážení rodiče,
v současné době promýšlíme možnosti dobrovolné docházky žáků prvního stupně do školy od 25.5.2020 (dle sdělení MŠMT), promýšlíme  možnost dopoledního a odpoledního pobytu ve škole, pokračování v distanční výuce ostatních žáků prvního a druhého stupně apod. Dále zvažujeme a plánujeme personální záležitosti a možnosti, epidemiologicko-hygienické možnosti. Promýšlíme a plánujeme efektivní využití prostor pro pobyt žáků ve škole při splnění všech hygienicko-epidemiologických opatření  od prvního dne nástupu do školy.
Určitě budeme potřebovat i Vaše odpovědi na naše otázky k určitým záležitostem apod.. Ale hlavně – čekáme na vydání manuálu z MŠMT, podle kterého by mělo být zřejmé, jak máme od 25.5.2020 postupovat. Proto zatím konkrétně ani naše plány ohledně fungování školy od 25.5.2020 nezveřejňujeme, neboť i už známý současný vládní nástin organizace provozu škol může ještě doznat změn a upřesnění. Proto Vás žádám o trpělivost. Veškeré náležitosti týkající se fungování školy od 25.5.2020 se dozvíte včas na www stránkách školy.
Děkuji.
Mgr. Lubomír Marek
  ředitel školy
  

 

Seznam přijatých žáků pro výuku v 1. ročníku ve školním roce 2020/2021
ZDE

Škola v době „koronaviru“
Vážení rodiče, žáci, pracovníci školy a všichni ostatní. Na tomto místě bych Vám chtěl zde sdělit některé poznatky, které se týkají fungování školy v této neobvyklé době, kterou právě prožíváme. 
Všichni zaměstnanci školy pracují. Jak provozní, tak pedagogičtí. Učitelé vyučují své žáky distančně. Tzn., že elektronickou formou zasílají učivo, zápisy, kvízy, testy, domácí úkoly atd. pomocí různých platforem svým žákům. Taktéž žáci zpracovávají a zasílají vše elektronicky (opět v různých formách) zpět vyučujícím.
Tady bych chtěl zdůraznit vzájemnou nutnou obousměrnost, zpětnou vazbu. V případě, že chybí technické zařízení, mají žáci možnost vhodit vypracované úkoly v klasické papírové formě do novinové schránky umístěné na budově školy. Nejasnosti si obě strany spolu řeší telefonicky.
To základní (s ohledem na přehlednost) – obsah a struktura učiva v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech – je po jednotlivých týdnech zveřejňováno pravidelně na našich www stránkách školy. Chtěl bych Vám sdělit i následující. Tato nejednoduchá doba přináší pochopitelně i mnohá úskalí, která se snažíme řešit. Určitě se vyučující snaží svým žákům zpřístupnit a vysvětlit vše podstatné, co je potřeba. A to pomocí již zmíněných různých možností distančního vzdělávání. Učíme se však i my všichni v nových podmínkách, chyby se stanou, ale věřte, že neúmyslně a ve snaze, aby k nim už příště nedošlo. Chtěl bych však na tomto místě poděkovat za velkou práci všem svým kolegům, zaměstnancům školy, ale také žákům a hlavně jejich rodičům, prarodičům a všem, kteří svým školákům všemožně pomáhají. Určitě to nemáte jednoduché – fungování domácnosti, zaměstnání (třeba i home office), pomoc při výuce jednoho či více potomků. Smekám před Vámi.
Na závěr bych chtěl popřát nám všem, ať tento nelehký čas všichni zvládneme a poté se ve zdraví setkáme v „normální době“ tam, kam každý patříme. My, malí i velcí školáci, v NAŠÍ ŠKOLE.
Mgr. Lubomír Marek
ředitel školy

 

Přijímací zkoušky
změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19...VÍCE ZDE

 

Soutěž –„Řemeslo doma“
Organizátoři projektu Technohrátky Pardubického kraje se rozhodli zpestřit život žákům druhého stupně v období nouzového režimu v domácích podmínkách. Vyhlásili kreativní soutěž na téma „ Řemeslo doma“. Zájemci do soutěže mohou přihlásit jakýkoli vlastnoruční výrobek, který má vztah k technickým či jiným odborným dovednostem. Školáci mohou  například ušít originální roušku, vytvořit stavbu ze stavebnic Merkur, Lego, Malý elektrikář nebo Malý mechanik, případně upéci dort atd. Snímek díla je třeba zaslat na mail technohratky@klickevzdelani.cz s uvedením jména, školy a třídy.
Mgr. Jana Lilková

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÁDÁ RODIČE O POZASTAVENÍ PLATEB ZA STRAVNÉ.
U VĚTŠINY STRÁVNÍKŮ SOUČASNÉ ZŮSTATKY PLATEB POKRYJÍ STRAVNÉ NA 1,5 MĚSÍCE.
V PŘÍPADĚ OBNOVENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZJISTÍTE VÝŠI DOPLATKU V OBJEDNÁVKOVÉM SYSTÉMU.
DĚKUJEME A PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ
Alena Salaquardová
ředitelka Školní jídelny Třemošnice
tel. 731110559, 469626339
sjtremosnice@seznam.cz

Zápis do školní družiny
Pro zápis do školní družiny vyplňte formulář na tomto odkazu do 17.4.2020:
https://forms.gle/BSnmyLP8gPTpzkRd7

V případě technických problémů neváhejte zavolat na toto telefonní číslo(8:00 do 15:00):604181630
Ostatní formality se dořeší po skončení této mimořádné situace

Zápis do 1. ročníku Základní školy v Třemošnici pro školní rok 2020/2021
Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti jak dětí, tak bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si stáhněte na těchto webových stránkách školy www.zs-tremosnice.cz. Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete buď poštou nebo e-mailem (s elektronickým podpisem), případně vhoďte do schránky školy nebo datovou schránkou do 8.4.2020.
V případě žádosti  o odklad povinné školní docházky si stáhněte i tuto žádost, vyplňte ji a odešlete taktéž buď poštou nebo e-mailem (s elektronickým podpisem), vhoďte do schránky školy nebo datovou schránkou do 8.4.2020.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit (poslat poštou nebo
 e-mailem s el. podpisem, vhodit do schránky školy nebo datovou schránkou) :
1. doporučující posouzení příslušného poradenského pracoviště (PPP Pardubice, pracoviště
     Chrudim, Mgr. Barešová tel. 732 810 209, popř. tel. 469 621 187) a
2. odborného lékaře nebo klinického psychologa. Termín dodání těchto dvou doporučení –
    co nejdříve, jakmile je získáte.

Na našich www stránkách si stáhněte i dotazník a pošlete ho poštou nebo e-mailem s el. podpisem, vhoďte do schránky školy nebo  zašlete datovou schránkou.

Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim, Internátní 217, 538 43, Třemošnice              
e-mail: kancl205@email.cz
datová schránka: y8pmtjh

Žádost o přijetí

Žádost  o odklad

Dotazník

 

Vážení rodiče, Základní škola oznamuje, že Škola v přírodě, která měla proběhnout ve dnech 11.-15.5.2020, se z důvodu opatření vlády konat nebude. Platby, které jste zaslali, vám budou tento týden vráceny zpět na účet.
Mgr. Lubomír Marek

Úřední hodiny pro hospodářku školy jsou zrušeny. V případě potřeby volejte na telefonní číslo 736 483 499 kdykoliv od 6.30 do 15. 00 hod.

Oznámení
16.3.2020
Objednávky knih z nakladatelství Albatros a Fragment se budou odesílat a ž za běžného provozu školy.
Ivana Šebelová

Oznámení
11.3.2020
Školní výuka probíhá dále, není přerušena, pokračuje však náhradní formou. Půjde o domácí přípravu ve smyslu opakování a upevňování učiva v jednotlivých předmětech.
Komunikace bude probíhat pomocí elektronických médií jednotlivých vyučujících.
Seznam emailů najdete pod odkazem: pedagogický sbor
Žádáme proto zákonné zástupce žáků, aby na emailové adresy svých třídních učitelů zaslali své aktuální emailové adresy, přes které chtějí komunikovat.
Cílem školy je splnit výuku v daných podmínkách co nejlépe.
Sledujte i nadále naše webové stránky.

TECHNOhrátky
11.3.2020
Naše základní škola se dlouhodobě snaží usnadnit svým žákům obtížný proces rozhodování o budoucím studiu. Proto využíváme vhodných příležitostí, kdy se mohou žáci blíže seznámit s praktickou stránkou jednotlivých povolání. Jedinečnou možnost, která umožňuje poznání střední školy a zároveň praktické činnosti v daném oboru, nabízí projekt Pardubického kraje TECHNOhrátky. Jeho hlavním cílem je přiblížit dětem technická povolání a řemesla a zvýšit jejich zájem o tyto profese.
Naposledy se ve středu 26. února 2020 chlapci z 8. ročníku společně s dalšími devíti školami Pardubického kraje zúčastnili tohoto projektu ve SOŠ a SOU technickém v Třemošnici. Na šesti stanovištích se seznamovali s obory, které se zde vyučují, a potom si prakticky vyzkoušeli, co obnášejí. A tak se stali na chvíli obráběči kovů, mechaniky seřizovači, mechaniky strojů a zařízení, nástrojaři, strojními mechaniky či operátory dřevařské a nábytkářské výroby. Plnili zadané manuální úkoly, za něž jim učitelé odborného výcviku udělovali body od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší). Všichni si odnesli zajímavé zážitky, nové informace a malé dárky.
Na závěr byl pro školní družstva v kulturním domě připraven vědomostní soutěžní kvíz „Hej Ty, víš to?“. Zde účastníci uplatnili své znalosti získané z návštěv dílen a učeben. V tomto souboji škol o velký ovocný dort se želatinou naši žáci jednoznačně vyhráli a druhý den si ve škole pochutnali na sladké odměně. Druhý „cukrářský bratříček“ se stal vítěznou trofejí za manuální dovednosti pro žáky ze ZŠ Čáslavská Chrudim. ZŠ Třemošnice skončila se ztrátou jednoho bodu druhá.
Celá akce byla střední školou velmi dobře organizovaná a zúčastněným žákům se jistě líbila. Věřím, že dětem tento den pomůže s volbou profesní orientace a nasměruje jejich kroky správným směrem.
František Kučera

Recitační soutěž 1. stupně ZŠ
11.3.2020
Milí žáci, učte se přednášet vybrané básně na recitační soutěž, která proběhne v době řádné výuky ve škole.
třídní učitelky 1. stupně ZŠ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví....zde

Dle sdělení vedoucí školní jídelny jsou od zítřka obědy všem žákům do odvolání odhlášeny, kdo chce, může si pouze na středu oběd telefonicky přihlásit do 15:00 hodin

Od středy 11.3.2020 se z rozhodnutí vlády ruší výuka základních škol do odvolání!!!
(sledujte naše webové stránky!!!)

Konzultace jsou dne 19.3.2020 zrušeny, možnost individuální domluvy s vyučujícími.

Pasování žáků na čtenáře
4.3.2020
Svůj další krůček na cestě druhou třídou udělali v úterý 18. 2. 2020 druháčci naší školy.
Po týdnech společného čtení jsme se vydali do knihovny, kde na nás čekala paní knihovnice Světlana Hromádková, která nás mile přivítala a provedla celou knihovnou. Děti podrobně seznámila s chodem knihovny a odpověděla na všechny otázky, které děti zajímaly.
Na závěr besedy děti pochválila za čtenářskou práci ve škole i doma a pozvala žáky a rodiče na pasování na čtenáře.
Samotné pasování na čtenáře bylo zahájeno 19.2.2020 v 16 hodin v obřadní síni města Třemošnice.  Slavnostního aktu se zúčastnil starosta Ing. M. Bubeník, ředitel ZŠ Mgr. L. Marek a knihovnice P. Alvarézová a S. Hromádková.
Povznesená nálada zachvátila všechny přítomné děti. Těšily se na společné odříkání čtenářského slibu, kterým se zavázaly, že budou knihy číst s radostí a budou je chránit před poškozením a ztracením, a na dramatizaci pohádky, kterou tak dlouho trénovaly ve škole.
Přítomnost krále a samotné pasování mečem bylo pro děti největším zážitkem. Na památku si děti odnesly pasovací list na čtenáře a průkazku do knihovny.
Pan král popřál dětem hodně štěstí a krásných chvil strávených s knihou.
Slavnostní akce se velmi zdařila. Děkujeme Městu Třemošnice a těšíme se na další spolupráci.
Žáci 2. ročníku s paní učitelkou
Martina Horní

Zápis dětí do 1. ročníku
4.3.2020
Dne 2.4.2020 od 13.00 hod do 16.00 hod.
Místo konání: Základní škola Třemošnice
S sebou: průkaz totožnosti, rodné číslo dítěte, přezůvky pro dítě
Zápis dětí do 1.ročníku se koná ve 2.patře v 1.třídě
Zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky probíhá v přízemí budovy školy.

Doporučení 
4.3.2020
Chraňte sebe i své blízké, dodržujte hygienická pravidla!  Podrobnější pokyny najdete na přiloženém letáčku

Upozornění
2.3.2020
Školní akademie se překládá z 5.března na 11.června 2020
Dětský karneval 7.března 2020 se nekoná

Volby
18.2.2020
Výsledky voleb do školské rady....ZDE

Lyžařský výcvik
6.2.2020

Sedmý ročník naší ZŠ se ve dnech 26.1.2020 - 31.1.2020 zúčastnil lyžařského výcvikového kurzu v Janských Lázních. Ubytováni jsme byli v hotelu Astoria. První den v neděli jsme si šli prohlédnout zasněžené sjezdovky. Druhý den v pondělí jsme se rozdělili do dvou skupin a začali lyžovat. Úterní dopoledne bylo ve znamení běžek a odpoledne jsme si udělali menší procházku po Janských Lázních. Ve středu jsme opět jezdili na sjezdovkách. Čtvrtek byl velmi náročný, na běžkách jsme dojeli až na krkonošskou magistrálu a zvládli menší okruh kolem Černé hory. Návrat do hotelu byl až po třetí hodině odpoledne. Po zhodnocení našeho lyžařského výcviku nám paní učitelka rozdala pololetní vysvědčení a tento den jsme ukončili diskotékou. V pátek ráno jsme si zalyžovali naposledy na Černé hoře na sjezdovce Duncan. Po obědě nás čekalo balení věcí a hurá domů.
Adéla Jelínková, 7. ročník

Projekt v 1. A
6.2.2020
V naší škole probíhá projekt Šablony spolufinancovaný z ESF. V rámci nich zveme do školy odborníky z různých profesí, kteří společně s učitelem připraví pro žáky čtyřhodinový blok sestávající z přednášky na dané téma, případně doplněné praktickou ukázkou.
Do 1. A přijel na návštěvu RNDr. František Bárta, který dětem poutavě vyprávěl o přírodě kolem nás a především o ptácích v našem lese. Největší radost ale dětem udělala vycházka ke krmítku, kde měl pan Bárta natažené sítě. Ptáčky, kteří mu v síti uvízli, okroužkoval a děti si je pak mohly vypustit na svobodu.
E. Čermáková

Netopýři a my
6.2.2020
Na Lichnici za netopýry jsme se letos vypravili 1. února o půl desáté. Počasí nám přálo a k 27 dětem se přidalo i 9 dospělých. RNDr. Růžička nám ukázal zástupce čtyř druhů netopýrů a dokonce krásného vrápence, který visel za nožičky jako malá hruška. Pan Jan Doucek z Geoparku Železné hory se rozpovídal o horninách a nerostech, které se nacházely a nacházejí v naší oblasti, a žákům určoval jejich nalezené vzorky. Děti si pohrály na nádvoří hradu a za velmi příznivé viditelnosti, která v sobotu byla, si spolu s rodiči prohlédli okolí z rozhledny Milada. Cesta domů se neobešla bez legrace a završila tak příjemně strávené dopoledne pro všechny účastníky výpravy.
E. Čermáková

 

Listina kandidátů ke stažení ....STÁHNOUT

Zrušení jarního sběrového týdne
28.1.2020

Po mnoho let jsme pravidelně vybírali použitý papír v jarním a podzimním sběrovém týdnu. V současné době se však výrazně změnila situace. Za likvidaci kartonu musíte ve sběrně zaplatit. Vytříděné noviny, časopisy a letáky lze odevzdávat. Protože však jejich výkupní cena stále klesá, nevíme, jaká bude situace na začátku května. Proto rušíme jarní sběrový týden, kdy jsme vybírali použitý papír do kontejnerů u školy. Soutěž mezi třídami ve sběru papíru pokračuje do konce května. Nyní však můžete odvézt vytříděný papír už jen do poboček Recyklingu a potom do školy donést lísteček se jménem a třídou k rukám třídního učitele nebo pana zástupce. Děkujeme za pochopení.
F. Kučera

Mladí šachisté na přeboru kraje
27.1.2020
Krajský přebor základních škol 1. a 2. stupně v rapid šachu se uskutečnil 21. ledna 2020 ve Svitavách v multifunkčním centru Fabrika. V každé kategorii do něho postoupilo osm nejlepších družstev z kraje, které si účast zajistily úspěchem v okresních kvalifikacích.
V přeboru Pardubického kraje se bojovalo i o dvě postupová místa na mistrovství České republiky. Hrálo se systémem každý s každým. Týmy byly čtyřčlenné a na turnaji odehrály sedm kol tempem 2 x 20 minut na partii plus 5 sekund za tah.
V kategorii 1. stupně náš mladý tým ve složení P. Charvát, V. Kutílek, Z. Kápička a D. Káninský rozhodně nezklamal a obsadil 6. místo. V druhostupňové skupině naši žáci ve složení J. Rožek, A. Hlína, T. Tlustý a J. Tlustý odehráli výborný turnaj a v konečném pořadí získali skvělé 3. místo za šachisty ze Svitav a Pardubic. Jejich po pravdě husarský kousek jim může přinést dodatečnou nominaci na republikové finále v Jihlavě v druhé polovině června a možnost zahrát si s nejlepšími republikovými šachisty v této věkové kategorii.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a panu L. Šilarovi a P. Šindelářovi za jejich přípravu.
F. Kučera

Praktická elektronika
24.1.2020
Ve středu 22. ledna 2020 proběhl na SPŠE Pardubice další ročník regionu Praktická elektronika. Za naši školu pájeli Michael Hais a Jan Rožek. Sešlo se 100 soutěžících. Letošním soutěžním úkolem bylo sestavit a oživit efekt „ běžící šipky“. Soutěžící byli rozděleni do několika dílen, v níž byl J. Rožek na 2. místě za M. Haisem, který nejen vyhrál první místo v dílně, ale dokonce si vydobyl první místo v celé soutěži. Hodnocena byla kvalita pájení, správnost zapojení součástek, funkčnost výrobku a celková doba výroby.
Jan Rožek a Michael Hais, 9. ročník ZŠ Třemošnice

Florbal dívek naší ZŠ
24.1.2020
Krajské finále, kam dívky postoupily za vítězství v okresním kole, se konalo 14.1.2020 v Litomyšli. Zde dívky sehrály tři vyrovnané zápasy, kdy jeden prohrály 1:2 (branka: Horynová Nikola), v jednom remizovaly 1:1 (branka: Procházková Eva) a jeden vyhrály 2:1 (branky: Raimundová Anna, Procházková Eliška). Tím obsadily krásné druhé místo a domů si přivezly medaile a pro školu pohár, který je umístěn na čestném místě ve vitríně u ostatních pohárů.
Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Procházková Eva a Eliška, Raimundová Anna, Vojáčková Linda, Kršková Anna Marie, Brožková Petra, Míčová Sára, Kuberová Iveta, Horynová Nikola Nesládková Natálie a Eliška. Dívkám gratulujeme za předvedené výkony.
Mgr. Zbyněk Němec, učitel

Volby do Školské rady při ZŠ Třemošnice
ke stažení:
volby
návrh na kandidáty

Tříkrálová sbírka
4.1.2020
V letošním roce chodily v našem městečku tříkrálové skupinky později než v předchozích letech. Koledníci se vypravili za svým posláním až v sobotu 11. 1. A jedničky v datu jim přinesly štěstí. 34 dětí a 11 dospělých vykoledovalo celkem 51 890 korun, což je nejvíc v historii Tříkrálové sbírky u nás. Koledu „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám ...“ letos slyšeli i lidé v Podhradí a ve Starém Dvoře. Největším podílem, téměř celou pětinou, přispěli lidé v Závratci.
Je dobře, že v dnešní počítačové době my, lidé, k sobě nejsme lhostejní a uvědomujeme si, že někteří z nás potřebují pomocnou ruku nebo finanční podporu. A k tomu je Tříkrálová sbírka určena. Moc děkujeme malým koledníkům i velkým průvodcům za to, že obětovali sobotní odpoledne dobré věci, a především dárcům za jejich štědré příspěvky. Věříme, že stejně úspěšná bude tříkrálová sbírka i v roce 2021.
Za organizátory sbírky v Třemošnici Mgr. E. Čermáková a Ing. F. Novotný

Okresní šachový přebor základních škol
4.1.2020
ZŠ Třemošnice ve spolupráci se Šachovým spolkem Železné hory uspořádala v pondělí 9. prosince 2019 okresní kolo Přeboru škol šachových družstev kategorie 1.-5. tříd ZŠ a současně i kategorie 6.-9. tříd ZŠ + příslušných ročníků osmiletých gymnázií. Zápasy se odehrály v prostorech základní školy. V mladší kategorii šachisté ze ZŠ Reslova Hlinsko potvrzovali již od prvního kola svoje vysoké individuální ELO hodnocení a roli favorita. Turnaj s přehledem vyhráli. Třemošničtí žáci se umístili na druhém místě a postoupili do krajského finále. Druhý domácí tým obsadil páté místo. Ve starší skupině naši šachisté obhájili loňský titul a stali se opět přeborníky okresu Chrudim. I oni se přímo kvalifikovali do krajského kola, které se bude konat 21. ledna ve Svitavách. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy ( 1. stupeň - P. Charvát, D. Káninský, V. Kutílek, Z. Kápička, D. Handlíř, S. Cimburek, J. Pádivý a M. Svoboda, 2. stupeň - J. Rožek, A. Hlína, J. Tlustý, T. Tlustý a M. Tlapák ). Poděkování patří také panu Ing. Lubomíru Šilarovi a Petru Šindelářovi, kteří již několik let vedou na naší škole šachový kroužek.
František Kučera

Okresní florbalová kola dívek
20.12.2019
Dne 5.12. zavítaly dívky osmých ročníků na florbalový turnaj do Chrudimi. Po velmi dobrých výkonech, kdy dvakrát vyhrály, jednou remízovaly a pouze jednou prohrály s pozdějším vítězem turnaje, obsadily krásné třetí místo. Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Kopecká Kristýna, Horynová Nikola, Deverová Nikola, Šindelářová Lenka, Raimundová Hanka, Šmídlová Lucie, Radová Stanislava a Procházková Eliška.
V úterý 17.12. se mladší dívky šestého a sedmého ročníku zúčastnily okresního finále ve florbalu ve Skutči. Zde postupně zvítězily nad Základní školou Smetanova Skuteč (3:1, branky: Procházková Eva 2x, Kuberová Iveta), Základní a mateřskou školou Proseč (1:0, branka: Vojáčková Linda), Základní školou Slatiňany (2:0, branky: Kuberová Iveta 2x) a Základní školou Školní náměstí Chrudim (2:0, branky: Raimundová Anna, Kuberová Iveta). Celý turnaj vyhrály bez ztráty bodu a postoupily do krajského finále, které se bude konat 14. ledna 2020 v Litomyšli. Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Procházková Eva, Raimundová Anna, Vojáčková Linda, Kršková Anna Marie, Brožková Petra, Míčová Sára, Kuberová Iveta a Nesládková Natálie a Eliška. Dívkám gratulujeme k postupu.

Mgr. Zbyněk Němec

Daleká cesta za domovem
5.12.2019
V pondělí 25. listopadu navštívil pátý ročník Ekocentrum Paleta v Pardubicích. Byl pro nás připraven program Daleká cesta za domovem. Naučili jsme se něco o životě zvířat a jak je máme chránit. Pomocí různých her jsme zjistili, jak to mají zvířata v naší době těžké, když se  budují silnice, dálnice a rozšiřují města. Bylo to velmi poučné a všem se nám v Ekocentru líbilo.
Tereza Kučerová, V. A

Florbal
3.12.2019
V pátek 29.11.2019 proběhl v naší škole florbalový turnaj, kterého se zúčastnily tyto školy: ZŠ Třemošnice, ZŠ Ronov nad Doubravou a ZŠ Heřmanův Městec. První zápas jsme vyhráli 18:1nad ZŠ Ronov nad Doubravou. Vítězství zajistili šesti brankami Roman Petrus, třemi Tomáš Tlustý a Tomáš Radil, dvěma Václav Zadina a Štěpán Řepa, jednou brankou Marek Tlapák a Jakub Tlustý. Druhý zápas jsme po trpělivém výkonu vyhráli 4:1. Tři branky vstřelil Václav Zadina a jednu Marek Tlapák. Po tomto turnaji jsme postoupili do dalšího kola.
Tomáš Freimann a Michal Smutný

Návštěva Anglie
2.12.2019
Ve dnech 10. až 15. listopadu se žáci 2. stupně naší ZŠ vydali na několikadenní výlet do Anglie. Většinu cesty jsme strávili v autobuse, přes kanál La Manche nás převezl trajekt. Ráno jsme přijeli do Londýna a překročili nultý poledník na druhou zemskou polokouli. Po Temži jsme dorazili do centra a naobědvali se v Čínské čtvrti. Procházkou jsme přišli až na London Eye, odkud byl krásný výhled na celý Londýn. Večer si nás převzaly anglické rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní. Druhý den byl výlet ke královskému hradu ve Windsoru a do Oxfordu. Oxfordská univerzita posloužila i pro natáčení filmu o Harry Potterovi. Následující den nás autobus dovezl do města Brighton v jižní Anglii. Tam jsme se prošli po mole a navštívili akvárium. Po obědě jsme přejeli k útesům Seven Sisters. Ve čtvrtek ráno jsme se rozloučili s anglickými rodinami a přes Tower Bridge jsme se dostali k londýnskému Toweru, kde je muzeum s královskými klenoty. Metro nás dovezlo k Muzeu voskových figurín Madame Tussauds, ve kterém jsme se vyfotili se známými osobnostmi. Pak už nás čekala cesta zpátky domů.
Sarah Komárková, 8.B

Volba povolání
20.11.2019
Dne 18. listopadu 2019 absolvovali vycházející žáci naší školy  přednášku „VOLBA POVOLÁNÍ“ na pobočce Úřadu práce Třemošnice. Věnovala se jim Bc. Markéta Kynclová, která má na starost informační a poradenskou činnost pro absolventy a nezaměstnané. Poskytla žákům informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce a naši chlapci si uvědomili, co ve volbě povolání hraje hlavní roli.
Mgr. Jana Lilková

Prvňáčci navštívili PALETU
20.11.2019
Ekocentrum PALETA v Pardubicích se zabývá ekologickou výchovou a nabízí školám zajímavé programy.
Jednoho se zúčastnili i žáci prvních tříd. Během programu se seznámili s domácími mazlíčky od nenápadné strašilky nebo morčete po želvu a ještěra scinka, který pochází až z daleké Austrálie. Lektorka dětem vyprávěla, co zvířata potřebují a jak je důležité, správně se o ně starat. Většinu zvířecích kamarádů si mohli zájemci pohladit. Návštěvu PALETY si všichni užili.
E. Čermáková

Anglie - den čtvrtý
14.11.2019

Anglie - den třetí
13.11.2019

a třetí video....zde

Anglie - den druhý
12.11.2019

a druhé video....zde

Anglie - den první
11.11.2019

a video....zde

Nabídka středních škol
8.11.2019
Ve čtvrtek  7.11. proběhlo ve školní jídelně každoroční podzimní setkání vycházejících žáků v doprovodu rodičů s představiteli nejbližších středních škol. Zazněly informace o podmínkách přijetí a o jednotné přijímací zkoušce. Zástupci škol krátce své školy představili a seznámili naše žáky s pestrou nabídkou studijních a učebních oborů. Setkání snad našim žákům pomůže při rozhodování o volbě své budoucí střední školy.
Mgr. Jana Lilková, ZŠ Třemošnice

Futsal
8.11.2019
V pátek 1.11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili soutěže ŠkoFL7. Zde soutěžily školy: ZŠ Třemošnice, ZŠ Pardubice – Ohrazenice, ZŠ Smetanova, Hlinsko a ZŠ Ronov nad Doubravou. První zápas jsme hráli proti Ohrazenicím. Remízovali jsme s nimi 2:2. Matěj Spěvák vstřelil 1. gól a 2. David Šmídl. Druhý zápas s Hlinskem jsme vyhráli 6:0. Po 2 gólech skóroval Matěj Tlustý a Lukáš Mostecký, dále David Šmídl a Tomáš Rožek po 1 brance. Náš třetí zápas se sousední školou Ronov jsme vyhráli 12:2. Po 3 gólech skóroval Lukáš Mostecký a Lukáš Klein. Dva góly vstřelil Pavel Kolbaba a po 1 brance skóroval Matěj Spěvák, Tomáš Rožek, Matěj Tlustý a Daniel Klepetko. Do dalšího kola postupují ZŠ Třemošnice a ZŠ Pardubice – Ohrazenice.
L. Klein 8.B

Stanovisko ke stávce vyhlášené odborovým svazem
5.11.2019
ZŠ Třemošnice bude dne 6. 11. v provozu dle platného rozvrhu.
Jako pedagogové jsme dlouhodobě nespokojeni s přístupem vlády ke školství v
ČR a jednání premiéra i ministra školství v posledních dnech vnímáme jako
nedůstojné, zejména z důvodu neustále se měnících příslibů a manipulativní
až nepravdivé argumentace na veřejnosti.
Svoji práci máme rádi a ve středu se žákům školy budeme věnovat jako
kterýkoliv jiný školní den.
Pedagogický sbor ZŠ Třemošnice

Anglie - PREZENTACE
5.11.2019

Vývoj populární hudby
4.11.2019
Ve čtvrtek 24.10. se žáci  druhého stupně zúčastnili hudebního představení Největší hvězdy pop-music v proměnách moderní populární hudby 80. a 90. let 20. století, kterým nás velmi hezky a poutavě provádělo hudební duo z Karlových Varů.
 Vystoupení se nám líbilo. Mnohé zpěváky nám připomněli a také jsme poznali hvězdy této doby, které jsme předtím ani neznali.
A. Rabas, 7. ročník

Papír-podzim-výsledky P

Papír-podzim

Lesní plody
14.10.2019

Výměnný pobyt Slovensko 2019
14.10.2019
Ve dnech 30. září - 4. října se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili výměnného pobytu na Slovensku. Navštívili spřátelenou školu Sama Cambela ve Slovenské Lupči.
Ihned po příjezdu se nás slovenští žáci ujmuli a ubytovali v rodinách. Nejvíce z celého týdne se nám líbil výlet lanovkou na Skalnaté pleso ve Vysokých Tatrách a bahnitá stezka na Hrebienok. Učitelé nás za to odměnili návštěvou Aquaparku Tatralandie. Moc se nám tu líbilo a už se těšíme, až za námi slovenští kamarádi přijedou.
E.Procházková, 8.B

Bubeníci
26.9.2019
Ve čtvrtek 26. září se v naší škole objevil tajemný pán. Měl pruhovaný svetr, slaměný klobouk a na hřišti rozestavěl asi 20 „bubnů“. Bubny byly vlastně plastové sudy obrácené dnem vzhůru a paličky byly vyrobené z tenisových míčků. Nakonec se ale všechny děti od malých prvňáků až po velké deváťáky naučily bubnovat, a dokonce vybubnovaly písničku. Myslím, že si to všichni báječně užili.
E. Čermáková

Projekt 5. ročníku
26.9.2019
Dne 20. září měl 5. ročník projektový den s názvem Kvalita ovzduší. Ve třídě jsme nejprve prováděli různé pokusy se vzduchem a dozvěděli jsme se, co vše má vliv na kvalitu ovzduší a jak ovlivňuje naše zdraví. Poslední dvě hodiny jsme strávili venku, kde jsme u náměstí počítali auta, která projedou Třemošnicí. Poté následovala anketa, kdy jsme se kolemjdoucích ptali, jestli mají auto, zda s ním jezdí denně do práce a zda používají i jiné dopravní prostředky.
Projektový