Festival „Nechme se překvapovat“

V úterý 5. března 2024 se vybraní žáci obou sedmých tříd zúčastnili festivalu přírodopisných filmů ,,Nechme se překvapovat“, který se konal v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Zhlédli jsme celkem tři dokumenty. Po každém z nich nás navštívil odborník, který promítnuté video doplnil o rozšiřující informace. Během přestávky mezi jednotlivými dokumenty jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o vodě. První ze tří dokumentů byl o mloku skvrnitém, který je u nás silně ohrožený. Od Jiřího Vojara z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity jsme se ještě dozvěděli, že mlok může dosáhnout délky až dvaceti dvou centimetrů, nebo že je aktivní hlavně v noci. Druhý dokument se týkal záchranných stanic, které pečují o životy divokých zvířat v nouzi. Pan Milan Oppa ze Záchranné stanice Pasíčka nás mimo jiné poučil, kdy je vhodné do takových stanic volat a kdy ne. Také už víme, že brát si domů mláďata divokých zvířat, abychom jim pomohli, není opravdu dobrý nápad. Poslední dokument se týkal užovek. Od fotografa divoké přírody Víta Lukáše jsme navíc zjistili, že když se užovka cítí v nebezpečí, předstírá mrtvou. Lidé je prý často zabíjí ze strachu, nebo kvůli záměně se zmijí. Celá akce byla pro všechny účastníky nejen zábavná, ale i poučná. Toto pro nás velmi přínosné dopoledne jsme si všichni užili. Jsme rádi, že společnost CCBC takový festival uspořádala.
Chroumalová Anežka, 7. B

Další příspěvky

Ze života školy

Den Země v Cemexu Prachovice

V pondělí 8. dubna se žáci obou sedmých tříd spolu se svými učitelkami vydali autobusem do cementárny Cemex v nedalekých Prachovicích. Spolu s námi dorazily na místo i jiné školy z okolí. Celý

Celý článek »
Ze života školy

Zápis do školy

První dubnový týden byl pro budoucí prvňáčky plný zážitků. V úterý po Velikonocích se v doprovodu svých učitelek vypravili do školy, aby se podívali, co je v první třídě čeká, a aby se

Celý článek »