Projektový den „Naše město“

Dne 24. května 2024 měl celý druhý stupeň základní školy projektový den na téma „Naše město“. Žáci navštívili významné instituce či jiná důležitá místa ve městě. Následně pak tvořili karty do kalendáře, které zahrnují informace a obrázky o daném místě. Tyto práce jsou pak vyvěšeny na nástěnkách v přízemí budovy školy.

Žáci 6. ročníku šli v rámci tohoto projektu nejprve na místní městský úřad, kde se setkali s panem místostarostou. Také jsme navštívili infocentrum, knihovnu a nakonec i galerii. Poté jsme se za odměnu zastavili v cukrárně na zmrzlinu a zamířili jsme zpět do školy. Ve třídě jme se rozdělili na 4 skupiny. Každá z nich si vybrala jednu z budov, kterou jsme navštívili (městský úřad, infocentrum, knihovnu nebo galerii). Na tu jsme zpracovávali projekt pomocí informací, které jsme se během návštěvy dozvěděli. Tento den se všem moc líbil a už se těšíme na další projekty.
Radka Kanioková, 6. roč.

Třída 7. B se v rámci projektu byla podívat ve sportovním areálu. Zde nás provedla paní Oswaldová. Viděli jsme trofeje fotbalistů, šatny, posilovnu a písečnou pláž. Poté jsme se přesunuli do domu s pečovatelskou službou v Jižní ulici. Paní Endrychová nám vyprávěla o rozdílu mezi domu s pečovatelskou službou a domu pro seniory. Také jsme nahlédli do zatím nezrekonstruovaného bytu, koupelny a do bezbariérové části domu. Na závěr jsme se ve škole rozdělili do čtyř skupin. Jedna ze skupin zpracovávala informace o již zmiňovaném domu s pečovatelskou službou, další sportovní areál, třetí skupinka vytvořila projekt o SOŠ a SOU Třemošnice, čtvrtá skupina o ZŠ Třemošnice.
Anežka Chroumalová, 7. B

Žáci osmého ročníku se ráno sešli ve třídě a rozdělili se do čtyř skupin. Byly nám rozdány čtvrtky a mohli jsme si vybrat tato témata na zpracování projektu: Berlova vápenka, Kovolis Hedvikov, DAKO-CZ a motocrossový areál AMK Kubíkovy Duby. Po první hodině naší práce jsme se vydali společně s 8. A na návštěvu Kovolisu Hedvikov. Po příchodu do areálu jsme byli poučeni o bezpečnosti a také nám byly rozdány ochranné pomůcky. Zkušený průvodce nás provedl jednotlivými budovami tak, abychom pochopili, jak postupně celý proces výroby probíhá. Po celou tu dobu jsme se od něj dozvídali plno zajímavých informací ohledně strojů, materiálů nebo co se zde vyrábí. Museli jsme dbát své osobní bezpečnosti, neboť jsme procházeli okolo žhavých pecí a bylo by velice nepříjemné, kdyby komukoli z nás kápla žhavá kapalina na část těla. Poslední zastávkou celé exkurze byla nástrojárna. Z ní jsme se vydali zpět na vzduch. Při cestě do školy nás přepadl prudký déšť a většina z nás pěkně zmokla. Po příchodu jsme vyždímali své oblečení a vrhli se na dokončení projektů.
David Chamrád, 8. B

My, žáci 9. A, jsme se v pátek pustili do výroby mapy města Třemošnice. Je to totiž tradice devátých tříd. Dohromady v obou devátých třídách vznikly tři mapy skutečně obřích rozměrů. Ty budou po svém finálním zdokonalení rozmístěny po budově školy. Každá tato práce je trochu odlišná a skrývá různé zajímavosti, které se týkají právě našeho města. Celý den byl spíše odpočinkový. Všichni jsme si ho užili a doufáme, že ještě něco podobného zažijeme zde na základní škole.
Petr Novák, 9. A

Další příspěvky

Uncategorized

Výlet na Kraskov

V úterý 18. června se žáci šestého ročníku v rámci projektu „Ekohlídky“ vydali na procházku po okolí. Ve třídě jsme si nejprve celou trasu naplánovali. Šli jsme kolem místního domova

Celý článek »