Výlet do Kutné Hory

V úterý 11. 6. jsme se vlakem vydali na třídní výlet do Kutné Hory. Jako první jsme navštívili Vlašský dvůr s královskou mincovnou a jako dávní pregéři jsme si každý vyrazili pražský groš. Naše kroky pak vedly na náměstí, kde jsme se osvěžili zmrzlinou a pokračovali jsme dál k chrámu svaté Barbory. Na chvilku jsme si zde odpočinuli a posvačili, někteří z nás se mohli s paní učitelkou podívat i dovnitř kostela. Hlavní částí výletu však byla prohlídka stříbrného dolu svatého Jiří. Oblékli jsme si bílý plášť „perkytli“, na hlavu jsme si nasadili helmu s baterkou a dále jsme už s našimi průvodci pokračovali do podzemí jako praví středověcí havíři. Prohlídka dolu se nám velmi líbila a všichni jsme ji zvládli. Za odměnu jsme si pak mohli dopřát kousek výborné pizzy. Při cestě na nádraží jsme se zastavili ještě v Kostnici v Sedlci a potom jsme už vyrazili vlakem zpět do Třemošnice. Výlet se nám všem moc líbil. Během dne jsme se tak trochu vrátili v čase, nahlédli jsme do minulosti a dozvěděli jsme se, jaké to dřív v Kutné Hoře bylo.
V. Brožek, F. Menšík V. B

Další příspěvky

Uncategorized

Výlet na Kraskov

V úterý 18. června se žáci šestého ročníku v rámci projektu „Ekohlídky“ vydali na procházku po okolí. Ve třídě jsme si nejprve celou trasu naplánovali. Šli jsme kolem místního domova

Celý článek »