Projektový den „Ekohlídky“

V pátek 2. 6. 2023 měli žáci druhého stupně základní školy projektový den.

Šestý ročník šel ke Kraskovu Hedvičiným údolím. Cestou jsme byli rozděleni do čtyř skupin. Každé seskupení dostalo papírek, který jsme měli vyplňovat pomocí informačních tabulí na cestě. Otázky byly například: Proč se to tu jmenuje Peklo? Proč každý rok opadávají stromy? Zakreslovali jsme mapu, kde stály tabule. Mně se tato cesta líbila, dozvěděl jsem se aspoň něco nového. Na konci túry však bolely nohy, protože jsme nachodili dvanáct kilometrů.

Kápička Z., 6. A

Žáci sedmých tříd se společně s třídními učiteli vydali na turistickou výpravu na přehradu Pařížov. Ještě před zahájením celé akce jsme dostali od učitelů pracovní listy, kam jsme si měli psát všechny důležité informace. Po příchodu na pařížovskou přehradu nás uvítal pan hrázný a začal nám vyprávět o historii, funkci i částech přehrady. Po zajímavém vyprávění jsme se vydali po hrázi přehrady. Zábradlí neplnilo bezpečnostní prvky, a proto jsme museli jít středem a nepřibližovat se ke kraji. Jakmile jsme si vše prohlédli, vydali jsme se zpět do školy. Cestou jsme se někteří ochladili v Doubravce. Tuto výzvu využili jen otužilci, protože voda byla velice studená. Celý výlet jsme si užili nejen proto, že bylo skutečně nádherné počasí. Zároveň jsme se dověděli spoustu zajímavostí o nedaleké přehradě.

Chamrád D., 7. B

My, žáci osmých ročníků, jsme vyšli na procházku Chittussiho údolím. Během výpravy jsme vyplňovali různé úkoly a zakreslovali naši cestu do mapy. Výchozím bodem pro nás byl soutok Zlatého potoka a řeky Doubravy. Odtud jsme vyrazili lesem do Mladotic, kde jsme si u tamějšího mlýna trochu odpočinuli a nasvačili jsme se. Pokračovali jsme v cestě po silnici a zahlédli dnes již vyschlý a zarostlý rybník Farářsko. Nakonec jsme dorazili ke kostelu Sv. Kříže, jehož dějiny sahají až do 13. století. Pod kostelem jsme znovu zašli do lesa a přešli lávku přes náhon Korečnického mlýna. Nakonec jsme prošli celé Chittussiho údolí podél toku řeky Doubravy a dostali jsme se zpět do Mladotic. Zde jsme si sedli na lavičku, najedli jsme se a poté vyrazili zpět do školy.

Pádivá A., 8. B

Všichni žáci 9. ročníku se sešli u Berlovy vápenky a navštívili vnitřní expozici. Ta je rozdělena na čtyři části: Počátky vápenictví v Železných horách, Berlova vápenka, Historie vápenky v Prachovicích a Co je vápenec. Po zajímavé prohlídce a výkladu jsme se vydali Lovětínskou roklí na všem dobře známou zříceninu hradu Lichnice. Tam jsme si prohlédli každičký kout. Nakonec většina z nás ještě vylezla na zhruba 13 m vysokou rozhlednu Miladu. Počasí nám přálo, bylo vidět do dalekého okolí. Naskytl se nám opravdu krásný výhled. Poté jsme se v nedaleké hospůdce občerstvili zmrzlinou, limonádou a různými jinými dobrotami. Čas rychle utekl a nás čekala cesta domů. Tentokrát jsme se vydali opačným směrem a šli kolem Žižkova dubu. Po celou dobu jsme se dobře bavili. Byl to příjemně strávený den.

Vítek M., 9. ročník

Další příspěvky

Uncategorized

Výlet na Kraskov

V úterý 18. června se žáci šestého ročníku v rámci projektu „Ekohlídky“ vydali na procházku po okolí. Ve třídě jsme si nejprve celou trasu naplánovali. Šli jsme kolem místního domova

Celý článek »